Toch gaf zijn speech blijk van een zeker optimisme. Obama stelde dat alles om vertrouwen draait. Er werden de nodige maatregelen genomen om het tij te doen keren en nu draait alles om vertrouwen.

Volgens Obama zullen de Verenigde Staten er weer bovenop raken, ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden. Vooral door zijn krachtdadigheid onderscheidde de president zich, hij legt de lat bijzonder hoog. De VS zullen sterker uit de crisis komen, aldus nog de president.

Toch gaf zijn speech blijk van een zeker optimisme. Obama stelde dat alles om vertrouwen draait. Er werden de nodige maatregelen genomen om het tij te doen keren en nu draait alles om vertrouwen. Volgens Obama zullen de Verenigde Staten er weer bovenop raken, ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden. Vooral door zijn krachtdadigheid onderscheidde de president zich, hij legt de lat bijzonder hoog. De VS zullen sterker uit de crisis komen, aldus nog de president.