Obama maakt zich ditmaal wel degelijk zorgen om wat er gebeurt, waarbij de kritiek op de gang van zaken in Washington toeneemt. Volgens Warren Buffett is er sprake van een idioot spelletje waarbij er bij de afrekening uiteindelijk alleen maar verliezers zullen zijn.

Voorlopig komt er geen enkel schot in de zaak, beide partijen blijven hardnekkig op hun standpunt staan. Bovendien duikt in de verte al een volgend probleem op in de vorm van het schuldenplafond dat op 17 oktober wordt bereikt. Aan problemen dus geen gebrek in de VS.

Obama maakt zich ditmaal wel degelijk zorgen om wat er gebeurt, waarbij de kritiek op de gang van zaken in Washington toeneemt. Volgens Warren Buffett is er sprake van een idioot spelletje waarbij er bij de afrekening uiteindelijk alleen maar verliezers zullen zijn. Voorlopig komt er geen enkel schot in de zaak, beide partijen blijven hardnekkig op hun standpunt staan. Bovendien duikt in de verte al een volgend probleem op in de vorm van het schuldenplafond dat op 17 oktober wordt bereikt. Aan problemen dus geen gebrek in de VS.