Het Nyrstar Bod was onderworpen aan een aantal gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van een minimale aanvaarding van 66 ²/3%, het verkrijgen van alle wettelijke goedkeuringen en geen materiële negatieve verandering in de activiteit van Farallon.

Aan al deze voorwaarden werd voldaan en de aanbiedingsperiode is nu gesloten voor aanvaarding. Nyrstar heeft alle Farallon aandelen opgehaald die onder het Nyrstar Bod werden neergelegd. Betaling voor de neergelegde aandelen zal worden gedaan op 10 januari 2011.

Nyrstar gaf aan in het bod dat het de intentie heeft om haar wettelijke rechten uit te oefenen onder de verplichte overnamebepalingen van de Business Corporations Act (British Columbia) om de resterende Farallon aandelen te verwerven die niet werden neergelegd overeenkomstig het Nyrstar Bod.

Nyrstar zal nu onverwijld haar verplichte overnamerechten uitoefenen. In verband met de succesvolle voltooiing van het Nyrstar Bod, is Nyrstar overeengekomen met Credit Suisse AG om de US$36 miljoen bevoorrechte export financieringsfaciliteit aan gunstigere voorwaarden te herfinancieren met een nieuwe bilaterale kredietfaciliteit van CHF 50 miljoen.

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, verklaarde als commentaar op het bod: "Farallon omvat een uitstekende bundel van activa in een vroeg stadium van hun ontwikkeling die de bestaande multimetalenactiviteit van Nyrstar zal aanvullen."

Het Nyrstar Bod was onderworpen aan een aantal gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van een minimale aanvaarding van 66 ²/3%, het verkrijgen van alle wettelijke goedkeuringen en geen materiële negatieve verandering in de activiteit van Farallon. Aan al deze voorwaarden werd voldaan en de aanbiedingsperiode is nu gesloten voor aanvaarding. Nyrstar heeft alle Farallon aandelen opgehaald die onder het Nyrstar Bod werden neergelegd. Betaling voor de neergelegde aandelen zal worden gedaan op 10 januari 2011. Nyrstar gaf aan in het bod dat het de intentie heeft om haar wettelijke rechten uit te oefenen onder de verplichte overnamebepalingen van de Business Corporations Act (British Columbia) om de resterende Farallon aandelen te verwerven die niet werden neergelegd overeenkomstig het Nyrstar Bod. Nyrstar zal nu onverwijld haar verplichte overnamerechten uitoefenen. In verband met de succesvolle voltooiing van het Nyrstar Bod, is Nyrstar overeengekomen met Credit Suisse AG om de US$36 miljoen bevoorrechte export financieringsfaciliteit aan gunstigere voorwaarden te herfinancieren met een nieuwe bilaterale kredietfaciliteit van CHF 50 miljoen. Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, verklaarde als commentaar op het bod: "Farallon omvat een uitstekende bundel van activa in een vroeg stadium van hun ontwikkeling die de bestaande multimetalenactiviteit van Nyrstar zal aanvullen."