CBH is een in Australië gevestigd bedrijf dat actief is in minerale grondstoffen en genoteerd staat op de Australische beurs. Het produceert zink, lood en zilver afkomstig uit de Endeavour-mijn in Cobar, New South Wales en heeft een aantal vestigingen voor basismetalen in Australië.

De toenadering van Nyrstar tot CBH strookt met Nyrstars strategie om op een selectieve manier kansen in het mijnwezen na te streven

Het nieuw voorstel houdt een verbetering in ten aanzien van het eerdere voorstel van Nyrstar aan CBH (voorgelegd op 18 december 2009), en raamt de gewone aandelen en converteerbare obligaties van CBH op ongeveer A$290 miljoen (ongeveer €190 miljoen) met A$0,195 per gewoon aandeel in CBH en A$750 per converteerbare obligatie uitgegeven door CBH.

Het voorstel dat eerder vandaag in Australië werd voorgelegd, is voorwaardelijk en zou inhouden dat CBH moet toetreden tot gerelateerde regelingen met haar aandeelhouders en converteerbare obligatiehouders (scheme of arrangement) die zouden resulteren in een overdracht van alle uitstaande gewone aandelen en converteerbare obligaties in CBH aan Nyrstar tegen geld, of bij wijze van alternatief, aandelen in Nyrstar.

Het is afhankelijk van de afronding van een bevestigende due diligence door Nyrstar, de uitvoering van een regeling rond een uitvoeringsovereenkomst (onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden) tegen niet later dan 8 april 2010 en het uitstel van de aandeelhoudersvergadering van CBH die momenteel gepland staat om gehouden te worden op 30 maart 2010 om het Toho Voorstel (zie hierna) in overweging te nemen. Nyrstar heeft gevraagd dat CBH tegen 17 maart 2010 een antwoord geeft op het aangepaste voorstel.

Het nieuw voorstel werd voorgelegd na de aankondiging door CBH op 21 januari 2010 dat het een bindende afspraak (heads of agreement) was aangegaan met haar grootste aandeelhouder en houder van converteerbare obligaties, Toho Zinc Co Ltd (Toho) met betrekking tot een alternatieve verrichting die een verkoop door CBH aan Toho inhoudt van een belang in een van haar voornaamste vestigingen aan Toho, de uitgifte van nieuwe aandelen aan Toho en de terugkoop van de uitstaande converteerbare obligaties (inclusief deze van Toho) (Toho Voorstel). Alle verrichtingen voorzien in het Toho Voorstel zijn conditioneel aan de goedkeuring door de aandeelhouders van CBH.

Nyrstar gelooft dat het voorstel een hogere waarde zou geven aan de houders van gewone aandelen van CBH dan het Toho Voorstel aangezien het in een betaling in cash zou voorzien voor de gewone aandelen van CBH (of, tegen keuze van de aandeelhouders van CBH, aandelen in Nyrstar) aan een substantiële premie tegenover de prijs waartegen de CBH-aandelen zijn verhandeld recent.

De waarde van het voorstel van A$0,195 per gewoon aandeel in CBH is substantieel groter dan de prijs waartegen de gewone aandelen in CBH werden verhandeld voor de aankondiging van het initiële voorstel van Nyrstar en vertegenwoordigt een premie van 51,0% tegenover de volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) van de gewone aandelen in CBH gedurende een periode van 30 dagen tot en met 11 maart 2010.

Het voorstel vertegenwoordigt ook een premie van 35,6% tegenover de VWAP sinds 21 januari 2010 - de datum waarop het Toho Voorstel werd aangekondigd aan de markt.

CBH is een in Australië gevestigd bedrijf dat actief is in minerale grondstoffen en genoteerd staat op de Australische beurs. Het produceert zink, lood en zilver afkomstig uit de Endeavour-mijn in Cobar, New South Wales en heeft een aantal vestigingen voor basismetalen in Australië. De toenadering van Nyrstar tot CBH strookt met Nyrstars strategie om op een selectieve manier kansen in het mijnwezen na te streven Het nieuw voorstel houdt een verbetering in ten aanzien van het eerdere voorstel van Nyrstar aan CBH (voorgelegd op 18 december 2009), en raamt de gewone aandelen en converteerbare obligaties van CBH op ongeveer A$290 miljoen (ongeveer €190 miljoen) met A$0,195 per gewoon aandeel in CBH en A$750 per converteerbare obligatie uitgegeven door CBH. Het voorstel dat eerder vandaag in Australië werd voorgelegd, is voorwaardelijk en zou inhouden dat CBH moet toetreden tot gerelateerde regelingen met haar aandeelhouders en converteerbare obligatiehouders (scheme of arrangement) die zouden resulteren in een overdracht van alle uitstaande gewone aandelen en converteerbare obligaties in CBH aan Nyrstar tegen geld, of bij wijze van alternatief, aandelen in Nyrstar. Het is afhankelijk van de afronding van een bevestigende due diligence door Nyrstar, de uitvoering van een regeling rond een uitvoeringsovereenkomst (onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden) tegen niet later dan 8 april 2010 en het uitstel van de aandeelhoudersvergadering van CBH die momenteel gepland staat om gehouden te worden op 30 maart 2010 om het Toho Voorstel (zie hierna) in overweging te nemen. Nyrstar heeft gevraagd dat CBH tegen 17 maart 2010 een antwoord geeft op het aangepaste voorstel. Het nieuw voorstel werd voorgelegd na de aankondiging door CBH op 21 januari 2010 dat het een bindende afspraak (heads of agreement) was aangegaan met haar grootste aandeelhouder en houder van converteerbare obligaties, Toho Zinc Co Ltd (Toho) met betrekking tot een alternatieve verrichting die een verkoop door CBH aan Toho inhoudt van een belang in een van haar voornaamste vestigingen aan Toho, de uitgifte van nieuwe aandelen aan Toho en de terugkoop van de uitstaande converteerbare obligaties (inclusief deze van Toho) (Toho Voorstel). Alle verrichtingen voorzien in het Toho Voorstel zijn conditioneel aan de goedkeuring door de aandeelhouders van CBH. Nyrstar gelooft dat het voorstel een hogere waarde zou geven aan de houders van gewone aandelen van CBH dan het Toho Voorstel aangezien het in een betaling in cash zou voorzien voor de gewone aandelen van CBH (of, tegen keuze van de aandeelhouders van CBH, aandelen in Nyrstar) aan een substantiële premie tegenover de prijs waartegen de CBH-aandelen zijn verhandeld recent. De waarde van het voorstel van A$0,195 per gewoon aandeel in CBH is substantieel groter dan de prijs waartegen de gewone aandelen in CBH werden verhandeld voor de aankondiging van het initiële voorstel van Nyrstar en vertegenwoordigt een premie van 51,0% tegenover de volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) van de gewone aandelen in CBH gedurende een periode van 30 dagen tot en met 11 maart 2010. Het voorstel vertegenwoordigt ook een premie van 35,6% tegenover de VWAP sinds 21 januari 2010 - de datum waarop het Toho Voorstel werd aangekondigd aan de markt.