In zijn commentaar bij de overname en de oprichting van de Nyrstar Tennessee Mines verklaarde Roland Junck, de chief executive officer van Nyrstar, het volgende:

"In overeenstemming met onze strategie biedt de overname van de East-Tennessee zinkmijnen en de vorming van de Nyrstar Tennessee Mines een kans om een aantal significante samenwerkingsverbanden te smeden wat betreft besparingen en operationele voordelen tussen onze smelter in Clarksville en de mijnen. Zo ondersteunen we een duurzame toekomst op lange termijn voor deze activiteiten. We plannen de mijnen tegen het einde van 2010 op volle productiecapaciteit te hebben.

We blijven ervan overtuigd dat de vooruitzichten voor zink en andere grondstoffen op middellange tot lange termijn positief zijn en verdere mogelijkheden voor groei zullen bieden. Dienovereenkomstig blijven we actief andere mogelijkheden verkennen die in samenhang zijn met onze strategie."

In zijn commentaar bij de overname en de oprichting van de Nyrstar Tennessee Mines verklaarde Roland Junck, de chief executive officer van Nyrstar, het volgende: "In overeenstemming met onze strategie biedt de overname van de East-Tennessee zinkmijnen en de vorming van de Nyrstar Tennessee Mines een kans om een aantal significante samenwerkingsverbanden te smeden wat betreft besparingen en operationele voordelen tussen onze smelter in Clarksville en de mijnen. Zo ondersteunen we een duurzame toekomst op lange termijn voor deze activiteiten. We plannen de mijnen tegen het einde van 2010 op volle productiecapaciteit te hebben. We blijven ervan overtuigd dat de vooruitzichten voor zink en andere grondstoffen op middellange tot lange termijn positief zijn en verdere mogelijkheden voor groei zullen bieden. Dienovereenkomstig blijven we actief andere mogelijkheden verkennen die in samenhang zijn met onze strategie."