De productie van zinkmetaal lag 16% hoger in K1 2010 in vergelijking met K4 2009, voornamelijk door de verdere opvoering van de productie in de smelterij in Balen die op het einde van het kwartaal terug op volle capaciteit werkte.

Ook de opvoering van de activiteiten van de mijnen van Nyrstar werd voortgezet. De mijnen in Tennessee produceerden ongeveer 12.000 ton zink in concentraat tijdens K1 2010 en werken aan ongeveer 50% van hun capaciteit tegen het einde van het kwartaal.

Zoals eerder al gemeld verwierf de Vennootschap 1,25 miljoen ton zink in concentraat van Talvivaara Soktamo Limited voor een aankoopprijs van US$335 miljoen in februari 2010.

In combinatie met de zinkconcentraten van Tennessee en Coricancha verwacht men dat de mijnen van de Vennootschap tegen 2012 aan zo'n 21% van de zinkvereisten van de vennootschap zullen voldoen.

De financiële prestaties in K1 2010 ondervonden een positieve invloed van de verbeterde marktomstandigheden. De gemiddelde zinkprijs steeg met 3% naar US$2.288 in vergelijking met K4 2009 en de waarde van de euro daalde ten opzichte van de dollar met 7% naar 1,38 (in het voordeel van de Vennootschap daar de inkomsten grotendeels in US dollar staan uitgedrukt en een substantieel aandeel van de bedrijfskosten in euro).

De productie van zinkmetaal lag 16% hoger in K1 2010 in vergelijking met K4 2009, voornamelijk door de verdere opvoering van de productie in de smelterij in Balen die op het einde van het kwartaal terug op volle capaciteit werkte. Ook de opvoering van de activiteiten van de mijnen van Nyrstar werd voortgezet. De mijnen in Tennessee produceerden ongeveer 12.000 ton zink in concentraat tijdens K1 2010 en werken aan ongeveer 50% van hun capaciteit tegen het einde van het kwartaal. Zoals eerder al gemeld verwierf de Vennootschap 1,25 miljoen ton zink in concentraat van Talvivaara Soktamo Limited voor een aankoopprijs van US$335 miljoen in februari 2010. In combinatie met de zinkconcentraten van Tennessee en Coricancha verwacht men dat de mijnen van de Vennootschap tegen 2012 aan zo'n 21% van de zinkvereisten van de vennootschap zullen voldoen. De financiële prestaties in K1 2010 ondervonden een positieve invloed van de verbeterde marktomstandigheden. De gemiddelde zinkprijs steeg met 3% naar US$2.288 in vergelijking met K4 2009 en de waarde van de euro daalde ten opzichte van de dollar met 7% naar 1,38 (in het voordeel van de Vennootschap daar de inkomsten grotendeels in US dollar staan uitgedrukt en een substantieel aandeel van de bedrijfskosten in euro).