De machtiging tot inkoop van eigen aandelen aan de raad van bestuur werd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2012 hernieuwd.

De machtiging tot inkoop van eigen aandelen aan de raad van bestuur werd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2012 hernieuwd.