"Ondanks de uitdagingen van het afgelopen jaar gaan we verder met onze transformatiewerkzaamheden. We hebben er vertrouwen in dat we de juiste plannen hebben opgesteld om onze strategische doelen te bereiken. Onze onderliggende EBITDA van EUR 185 miljoen daalde 16% ten opzichte van 2012. Deze afname was deels het gevolg van macro-economische tegenwind en aanzienlijk zwakkere grondstofprijzen, vooral voor koper, goud en zilver, evenals als bedrijfsspecifieke uitdagingen. Toch merkten we, met name vanaf H2, dat de onderliggende prestaties zeer solide zijn, vooral voor het genereren van kasmiddelen, kostenbeheersing en investeringsuitgaven."

Junck ging als volgt verder: "Metaalverwerking steeg 10% ten opzichte van 2012 en bedroeg EUR 149 miljoen. Dit was het gevolg van hogere gerealiseerde premies en de opname van de beëindigingsvergoeding van Glencore (45 miljoen), die Nyrstar ontving voor de toezegging om het Europese onderdeel van haar contract voor afname van commodity grade-metaal te beëindigen, en welke gedeeltelijk gecompenseerd werd door lagere zuurprijzen in 2013. Mijnsegment EBITDA daalde met 40% ten opzichte van 2012 tot 78 miljoen euro, negatief beïnvloed door lagere grondstoffenprijzen, operationele uitdagingen in de eerste helft en een aanzienlijk gedaalde opbrengst uit de Talvivaara mijn. Wij blijven ons concentreren op het verbeteren van de prestaties van onze Mijnsegment en in H2 2013 zijn we begonnen met een strategische evaluatie van onze mijnbouwactiviteiten gericht op het identificeren van mogelijkheden om een significante verbetering in de operationele en financiële prestaties van het Mijnsegment te realiseren."

"Ondanks de uitdagingen van het afgelopen jaar gaan we verder met onze transformatiewerkzaamheden. We hebben er vertrouwen in dat we de juiste plannen hebben opgesteld om onze strategische doelen te bereiken. Onze onderliggende EBITDA van EUR 185 miljoen daalde 16% ten opzichte van 2012. Deze afname was deels het gevolg van macro-economische tegenwind en aanzienlijk zwakkere grondstofprijzen, vooral voor koper, goud en zilver, evenals als bedrijfsspecifieke uitdagingen. Toch merkten we, met name vanaf H2, dat de onderliggende prestaties zeer solide zijn, vooral voor het genereren van kasmiddelen, kostenbeheersing en investeringsuitgaven." Junck ging als volgt verder: "Metaalverwerking steeg 10% ten opzichte van 2012 en bedroeg EUR 149 miljoen. Dit was het gevolg van hogere gerealiseerde premies en de opname van de beëindigingsvergoeding van Glencore (45 miljoen), die Nyrstar ontving voor de toezegging om het Europese onderdeel van haar contract voor afname van commodity grade-metaal te beëindigen, en welke gedeeltelijk gecompenseerd werd door lagere zuurprijzen in 2013. Mijnsegment EBITDA daalde met 40% ten opzichte van 2012 tot 78 miljoen euro, negatief beïnvloed door lagere grondstoffenprijzen, operationele uitdagingen in de eerste helft en een aanzienlijk gedaalde opbrengst uit de Talvivaara mijn. Wij blijven ons concentreren op het verbeteren van de prestaties van onze Mijnsegment en in H2 2013 zijn we begonnen met een strategische evaluatie van onze mijnbouwactiviteiten gericht op het identificeren van mogelijkheden om een significante verbetering in de operationele en financiële prestaties van het Mijnsegment te realiseren."