De zinkprijs corrigeerde scherp, de economie geraakte in het slop en een aantal activa werden afgewaardeerd. Bovendien communiceerde het bedrijf niet steeds naar behoren.

De nieuwe CEO, Roland Junck, gaat uit van een eenvoudige, maar o.i. degelijke strategie: in goede tijden zoveel mogelijk cash opbouwen en het bedrijf zo slank en flexibel mogelijk maken om crisissen te overleven.

Eind 2008 bedroeg de boekwaarde 7,1 EUR per aandeel. Na de impairment is de goodwill op de balans volledig verdwenen. Door de verwachte verliezen in 2009 en 2010 zal het eigen vermogen echter verder aangevreten worden.

Niettemin is de balans - nettokaspositie van 147 mln EUR - sterk genoeg om de crisis te doorstaan. Het management schat de vervangingswaarde op ongeveer 2 mld EUR. Dit komt neer op zo'n 20 EUR per aandeel, fors hoger dan de huidige koers en boekwaarde, maar significant lager dan de 40 EUR waar ex-CEO Fowler vroeger op hintte.

De zinkprijs is dé drijvende factor achter de resultaten, aldus SG Private Banking. Deze is scherp gecorrigeerd en schommelt nu rond het langetermijngemiddelde.

Sinds het losbarsten van de crisis hebben zowel de mijnbedrijven als de smelters hun capaciteit drastisch beperkt en de voorraden bevinden zich op een laag niveau. Mogelijk heeft de zinkprijs een bodem gevonden.

Ondanks het potentieel bij een aantrekkende zinkprijs (en economie), waarbij waarderingen tot twee keer de boekwaarde dan geen utopie zijn, gaat SG Private Banking voorlopig niet verder dan een houden-advies.

De zinkprijs corrigeerde scherp, de economie geraakte in het slop en een aantal activa werden afgewaardeerd. Bovendien communiceerde het bedrijf niet steeds naar behoren. De nieuwe CEO, Roland Junck, gaat uit van een eenvoudige, maar o.i. degelijke strategie: in goede tijden zoveel mogelijk cash opbouwen en het bedrijf zo slank en flexibel mogelijk maken om crisissen te overleven. Eind 2008 bedroeg de boekwaarde 7,1 EUR per aandeel. Na de impairment is de goodwill op de balans volledig verdwenen. Door de verwachte verliezen in 2009 en 2010 zal het eigen vermogen echter verder aangevreten worden. Niettemin is de balans - nettokaspositie van 147 mln EUR - sterk genoeg om de crisis te doorstaan. Het management schat de vervangingswaarde op ongeveer 2 mld EUR. Dit komt neer op zo'n 20 EUR per aandeel, fors hoger dan de huidige koers en boekwaarde, maar significant lager dan de 40 EUR waar ex-CEO Fowler vroeger op hintte.De zinkprijs is dé drijvende factor achter de resultaten, aldus SG Private Banking. Deze is scherp gecorrigeerd en schommelt nu rond het langetermijngemiddelde. Sinds het losbarsten van de crisis hebben zowel de mijnbedrijven als de smelters hun capaciteit drastisch beperkt en de voorraden bevinden zich op een laag niveau. Mogelijk heeft de zinkprijs een bodem gevonden. Ondanks het potentieel bij een aantrekkende zinkprijs (en economie), waarbij waarderingen tot twee keer de boekwaarde dan geen utopie zijn, gaat SG Private Banking voorlopig niet verder dan een houden-advies.