In de SSR werd er een aantrekkelijke investeringsportefeuille voor recuperatie van multimetalen geïdentificeerd, evenals een algemene blauwdruk voor de transformatie van de metaalverwerking met een unieke en interessante businesscase.

De herontwikkeling van de primaire loodsmelter in Port Pirie (Zuid-Australië) tot een geavanceerde installatie voor recuperatie en raffinage van metalen moet voor fundamentele veranderingen zorgen in het operationele en zakelijke model van de site.

In de voorafgaande haalbaarheidsstudie werden de technische en milieugerelateerde mogelijkheden van de herontwikkeling bevestigd.

In de SSR werd er een aantrekkelijke investeringsportefeuille voor recuperatie van multimetalen geïdentificeerd, evenals een algemene blauwdruk voor de transformatie van de metaalverwerking met een unieke en interessante businesscase. De herontwikkeling van de primaire loodsmelter in Port Pirie (Zuid-Australië) tot een geavanceerde installatie voor recuperatie en raffinage van metalen moet voor fundamentele veranderingen zorgen in het operationele en zakelijke model van de site. In de voorafgaande haalbaarheidsstudie werden de technische en milieugerelateerde mogelijkheden van de herontwikkeling bevestigd.