Dit volgt uit de vereiste voor Glencore om deze aspecten van haar relatie met Nyrstar te beëindigen als onderdeel van het pakket remediërende maatregelen dat werd overeengekomen door de Europese Commissie in verband met Glencore's voorgestelde fusie met Xstrata Plc.

Samengevat werd het volgende overeengekomen onder de bepalingen van het akkoord:

• Tegen 31 december 2013 zal Nyrstar ophouden met de verkoop aan Glencore van commodityzink dat wordt geproduceerd in de smelterijen van Nyrstar gelegen binnen de Europese Unie (Auby, Balen/Overpelt en Budel).

• Met betrekking tot het bovenstaande heeft Glencore aanvaard om een beëindigingsvergoeding te betalen aan Nyrstar van EUR 44,9 miljoen.

• De verkoop van commodityzink en -lood dat wordt geproduceerd in de smelterijen van Nyrstar gelegen buiten de Europese Unie (Clarksville, Hobart en Port Pirie) zal worden verder gezet zoals voordien onder de Afnameovereenkomst.

• Nyrstar heeft aanvaard om het volledige aandeelhouderschap van Glencore van 7,79% gewone aandelen te verwerven voor EUR 3,39 per aandeel (een korting van ongeveer 10% ten opzichte van de 5-dagen volume gewogen gemiddelde koers, en 5% ten opzichte van de slotkoers, van Nyrstar aandelen op 15 april 2013), voor een totale vergoeding in cash van EUR 44,9 miljoen.

Nyrstar zal de verworven aandelen aanhouden als eigen aandelen en zal uitkijken om de aandelen mettertijd bij geschikte investeerders te plaatsen.

Dit volgt uit de vereiste voor Glencore om deze aspecten van haar relatie met Nyrstar te beëindigen als onderdeel van het pakket remediërende maatregelen dat werd overeengekomen door de Europese Commissie in verband met Glencore's voorgestelde fusie met Xstrata Plc. Samengevat werd het volgende overeengekomen onder de bepalingen van het akkoord: • Tegen 31 december 2013 zal Nyrstar ophouden met de verkoop aan Glencore van commodityzink dat wordt geproduceerd in de smelterijen van Nyrstar gelegen binnen de Europese Unie (Auby, Balen/Overpelt en Budel). • Met betrekking tot het bovenstaande heeft Glencore aanvaard om een beëindigingsvergoeding te betalen aan Nyrstar van EUR 44,9 miljoen. • De verkoop van commodityzink en -lood dat wordt geproduceerd in de smelterijen van Nyrstar gelegen buiten de Europese Unie (Clarksville, Hobart en Port Pirie) zal worden verder gezet zoals voordien onder de Afnameovereenkomst. • Nyrstar heeft aanvaard om het volledige aandeelhouderschap van Glencore van 7,79% gewone aandelen te verwerven voor EUR 3,39 per aandeel (een korting van ongeveer 10% ten opzichte van de 5-dagen volume gewogen gemiddelde koers, en 5% ten opzichte van de slotkoers, van Nyrstar aandelen op 15 april 2013), voor een totale vergoeding in cash van EUR 44,9 miljoen. Nyrstar zal de verworven aandelen aanhouden als eigen aandelen en zal uitkijken om de aandelen mettertijd bij geschikte investeerders te plaatsen.