De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en Nutreco verlengt daarmee, in combinatie met de recent afgesloten onderhandse lening van USD 150 miljoen, het looptijdprofiel van haar financieringen.

De rente condities van deze faciliteit weerspiegelen de huidige condities op de kredietmarkt. De financiële convenanten, welke zijn gebaseerd op netto schuld in vergelijking met EBITDA en EBITDA in verhouding tot netto financieringslasten, zijn ongewijzigd.

Nutreco handhaaft met betrekking tot haar kapitaalstructuur een voorzichtig financieel beleid en hanteert daarbij interne criteria die ruimschoots liggen binnen de criteria van zowel de kredietfaciliteit als de onderhandse lening.

De nieuwe faciliteit is geplaatst bij een internationale groep van banken. De faciliteit die was uitgezet voor EUR 500 miljoen werd ruimschoots overschreven en uiteindelijk verhoogd tot EUR 550 miljoen.

De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en Nutreco verlengt daarmee, in combinatie met de recent afgesloten onderhandse lening van USD 150 miljoen, het looptijdprofiel van haar financieringen.De rente condities van deze faciliteit weerspiegelen de huidige condities op de kredietmarkt. De financiële convenanten, welke zijn gebaseerd op netto schuld in vergelijking met EBITDA en EBITDA in verhouding tot netto financieringslasten, zijn ongewijzigd. Nutreco handhaaft met betrekking tot haar kapitaalstructuur een voorzichtig financieel beleid en hanteert daarbij interne criteria die ruimschoots liggen binnen de criteria van zowel de kredietfaciliteit als de onderhandse lening.De nieuwe faciliteit is geplaatst bij een internationale groep van banken. De faciliteit die was uitgezet voor EUR 500 miljoen werd ruimschoots overschreven en uiteindelijk verhoogd tot EUR 550 miljoen.