Nulrentes hebben zowel negatieve als positieve gevolgen. Historische bedrijfsmodellen worden mogelijk negatief beïnvloed en kapitaalinvesteringen afgeremd.

Zie ook het historische Japanse voorbeeld: een schuldmarkt die als een supernova eerst explodeert, en dan implodeert. Dat kan ook gebeuren bij andere ontwikkelde economieën, waaronder die van de VS.

Opties die beleggers moeten overwegen zijn onder meer: zoek inflatiebescherming in schuldmarktbeleggingen, verkort durations, vergroot reële activa/grondstoffen/aandelen met stabiele kasstromen, en aanvaard lagere toekomstige rendementen bij portefeuilleplanning.

Nulrentes hebben zowel negatieve als positieve gevolgen. Historische bedrijfsmodellen worden mogelijk negatief beïnvloed en kapitaalinvesteringen afgeremd. Zie ook het historische Japanse voorbeeld: een schuldmarkt die als een supernova eerst explodeert, en dan implodeert. Dat kan ook gebeuren bij andere ontwikkelde economieën, waaronder die van de VS. Opties die beleggers moeten overwegen zijn onder meer: zoek inflatiebescherming in schuldmarktbeleggingen, verkort durations, vergroot reële activa/grondstoffen/aandelen met stabiele kasstromen, en aanvaard lagere toekomstige rendementen bij portefeuilleplanning.