De verkoopprijs (EUR 17,7 miljoen) maakt het voorwerp uit van een krediet toegestaan door NPM, die op deze transactie een geconsolideerde meerwaarde van EUR 7,4 miljoen realiseert (EUR 8,5 miljoen eng geconsolideerd).

Het interne rendementspercentage bedraagt 12% per jaar over een periode van 4 jaar. NPM behoudt in haar "voor verkoop beschikbare financiële activa" een deelneming in Tikehau Capital Partners (EUR 19 miljoen) waarop tot nu toe de vermogensmutatiemethode werd toegepast, zowel als deelnemingen in andere fondsen die door de Tikehau Groep worden beheerd (EUR 48 miljoen), en die tot hun voorziene leeftijd waarschijnlijk zouden moeten behouden worden.

De verkoopprijs (EUR 17,7 miljoen) maakt het voorwerp uit van een krediet toegestaan door NPM, die op deze transactie een geconsolideerde meerwaarde van EUR 7,4 miljoen realiseert (EUR 8,5 miljoen eng geconsolideerd). Het interne rendementspercentage bedraagt 12% per jaar over een periode van 4 jaar. NPM behoudt in haar "voor verkoop beschikbare financiële activa" een deelneming in Tikehau Capital Partners (EUR 19 miljoen) waarop tot nu toe de vermogensmutatiemethode werd toegepast, zowel als deelnemingen in andere fondsen die door de Tikehau Groep worden beheerd (EUR 48 miljoen), en die tot hun voorziene leeftijd waarschijnlijk zouden moeten behouden worden.