Eng geconsolideerd:

Het courant resultaat is 8% gestegen (+9% in gegevens per aandeel) tot EUR 181,3 miljoen tegenover EUR 167,8 miljoen in 2007. De inkomsten uit de deelnemingen klimmen 15% tot EUR 162,7 miljoen tegenover EUR 141,2 miljoen in 2007; deze hausse met EUR 21,5 miljoen is terzelfder tijd toe te schrijven aan de portefeuillebewegingen (EUR 6,3 miljoen) en aan een groei bij constante portefeuille (EUR 15,2 miljoen).

De overige financiële resultaten zijn gelijk aan EUR 27,5 miljoen (tegenover EUR 34,9 miljoen één jaar voordien). Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de

impact van de slechte tradingresultaten in een zeer turbulente context (verlies van EUR 14,3 miljoen in 2008, tegenover een winst van EUR 9,6 miljoen in 2007).

Het kapitaalresultaat (negatief voor een bedrag van EUR 115,3 miljoen in 2008) omvat, naast de meerwaarden op de afstand van de aandelen IBERDROLA (EUR 37,7 miljoen) en van het windmolenpark van MESA/EBP (EUR 7,6 miljoen), een uitzonderlijk dividend van EUR 100 miljoen afkomstig van TRANSCOR ASTRA GROUP, alsook waardeverminderingen op deelnemingen gelijk aan EUR 264 miljoen.

Bij die waardeverminderingen werd een bedrag van EUR 255 miljoen geboekt tijdens het vierde kwartaal; de overgrote meerderheid van die waardeverminderingen (EUR 209 miljoen) betreft beursgenoteerde vennootschappen en had dus

geen invloed op het aangepast nettoactief.

Geconsolideerd:
Uit de analyse blijkt dat het courant resultaat (EUR 263,4 miljoen) 13% is gedaald in vergelijking met dat van 2007. Als we het effect van het eerste interimdividend afgekondigd door GDF SUEZ uitsluiten, zou deze baisse gelijk zijn aan 17%.
Het aan NPM toekomend transitief aandeel in het courant resultaat afkomstig van de deelnemingen daalt met 17% tot een bedrag van EUR 254,2 miljoen.

Eng geconsolideerd: Het courant resultaat is 8% gestegen (+9% in gegevens per aandeel) tot EUR 181,3 miljoen tegenover EUR 167,8 miljoen in 2007. De inkomsten uit de deelnemingen klimmen 15% tot EUR 162,7 miljoen tegenover EUR 141,2 miljoen in 2007; deze hausse met EUR 21,5 miljoen is terzelfder tijd toe te schrijven aan de portefeuillebewegingen (EUR 6,3 miljoen) en aan een groei bij constante portefeuille (EUR 15,2 miljoen). De overige financiële resultaten zijn gelijk aan EUR 27,5 miljoen (tegenover EUR 34,9 miljoen één jaar voordien). Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de impact van de slechte tradingresultaten in een zeer turbulente context (verlies van EUR 14,3 miljoen in 2008, tegenover een winst van EUR 9,6 miljoen in 2007). Het kapitaalresultaat (negatief voor een bedrag van EUR 115,3 miljoen in 2008) omvat, naast de meerwaarden op de afstand van de aandelen IBERDROLA (EUR 37,7 miljoen) en van het windmolenpark van MESA/EBP (EUR 7,6 miljoen), een uitzonderlijk dividend van EUR 100 miljoen afkomstig van TRANSCOR ASTRA GROUP, alsook waardeverminderingen op deelnemingen gelijk aan EUR 264 miljoen. Bij die waardeverminderingen werd een bedrag van EUR 255 miljoen geboekt tijdens het vierde kwartaal; de overgrote meerderheid van die waardeverminderingen (EUR 209 miljoen) betreft beursgenoteerde vennootschappen en had dus geen invloed op het aangepast nettoactief. Geconsolideerd: Uit de analyse blijkt dat het courant resultaat (EUR 263,4 miljoen) 13% is gedaald in vergelijking met dat van 2007. Als we het effect van het eerste interimdividend afgekondigd door GDF SUEZ uitsluiten, zou deze baisse gelijk zijn aan 17%. Het aan NPM toekomend transitief aandeel in het courant resultaat afkomstig van de deelnemingen daalt met 17% tot een bedrag van EUR 254,2 miljoen.