Punch houdt thans 19.056.297 aandelen in Punch Graphix, d.i. 66,37 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal van Punch Graphix. Punch Graphix houdt 2.412.209 eigen aandelen (8,40 %).

De overige 7.241.904 aandelen, d.i. 25,23 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal worden vrij verhandeld op Euronext Amsterdam.

Het aanbod tot aankoop heeft betrekking op alle 19.056.297 aandelen Punch Graphix gehouden door Punch. Het aanbod gaat uit van een private koopverkoopovereenkomst tussen NPM Capital en Punch.

Indien het tot verkrijging komt van het bovenvermelde controlebelang, zou NPM Capital zich ertoe verbinden om, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving ter zake, tegen dezelfde prijs per aandeel een verplicht openbaar bod uit te brengen op de overige aandelen van Punch Graphix met het oog op een delisting.

Het aanbod bepaalt een prijs per aandeel van 4,65 euro, berekend op basis van 91,6 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal (derhalve exclusief de door Punch Graphix gehouden eigen aandelen).

Het aanbod gaat ervan uit dat de prijs per aandeel wordt verhoogd met een bedrag van ongeveer 0,17 euro door uitkering van het belang van Punch Graphix in Accentis aan de aandeelhouders van Punch Graphix (afhankelijk van de koers van Accentis).

Punch houdt thans 19.056.297 aandelen in Punch Graphix, d.i. 66,37 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal van Punch Graphix. Punch Graphix houdt 2.412.209 eigen aandelen (8,40 %). De overige 7.241.904 aandelen, d.i. 25,23 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal worden vrij verhandeld op Euronext Amsterdam. Het aanbod tot aankoop heeft betrekking op alle 19.056.297 aandelen Punch Graphix gehouden door Punch. Het aanbod gaat uit van een private koopverkoopovereenkomst tussen NPM Capital en Punch. Indien het tot verkrijging komt van het bovenvermelde controlebelang, zou NPM Capital zich ertoe verbinden om, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving ter zake, tegen dezelfde prijs per aandeel een verplicht openbaar bod uit te brengen op de overige aandelen van Punch Graphix met het oog op een delisting. Het aanbod bepaalt een prijs per aandeel van 4,65 euro, berekend op basis van 91,6 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal (derhalve exclusief de door Punch Graphix gehouden eigen aandelen). Het aanbod gaat ervan uit dat de prijs per aandeel wordt verhoogd met een bedrag van ongeveer 0,17 euro door uitkering van het belang van Punch Graphix in Accentis aan de aandeelhouders van Punch Graphix (afhankelijk van de koers van Accentis).