De finale impuls voor de wereldbeurzen moet volgens professor Duchateau komen van de bedrijfsresultaten. Deze brengen de bevestiging dat de voorthollende koers/winstverhoudingen al dan niet terecht waren. Voor de VS maken hij zich daaromtrent weinig zorgen.

De ISM-indicatoren wijzen op een voldoende versnelling in 2014 om de bedrijfsresultaten naar een hoger peil te brengen. In de Eurozone is een dergelijke prognose minder evident. Op basis van de voorziene winstgroei in 2014 zijn de beurzen zelfs eerder duur geprijsd. Men merkt dit gemakkelijk op wanneer de koers/winstverhouding in historisch perspectief wordt geplaatst of wordt vergeleken met de Amerikaanse waardering.

De finale impuls voor de wereldbeurzen moet volgens professor Duchateau komen van de bedrijfsresultaten. Deze brengen de bevestiging dat de voorthollende koers/winstverhoudingen al dan niet terecht waren. Voor de VS maken hij zich daaromtrent weinig zorgen. De ISM-indicatoren wijzen op een voldoende versnelling in 2014 om de bedrijfsresultaten naar een hoger peil te brengen. In de Eurozone is een dergelijke prognose minder evident. Op basis van de voorziene winstgroei in 2014 zijn de beurzen zelfs eerder duur geprijsd. Men merkt dit gemakkelijk op wanneer de koers/winstverhouding in historisch perspectief wordt geplaatst of wordt vergeleken met de Amerikaanse waardering.