Het goede nieuws is volgens hem dat de wereldeconomie in de loop van dit jaar weer zal aantrekken, zij het in een zeer bescheiden tempo. Roubini rekent voor de geïndustrialiseerde wereld op een groeitempo dat dicht in de buurt van het niveau van 2% zal uitkomen, onder andere dankzij het gegeven dat de schulden grotendeels zijn afgebouwd.

Nouriel Roubini sluit de perfecte storm waar hij het altijd over heeft gehad nog altijd niet uit, maar de kansen op een dergelijk scenario lijken een stuk kleiner te zijn geworden. Vooral de risico's op tail risks, onverwachte gebeurtenissen zoals het uiteenspatten van de eurozone, een harde landing in China enzovoort zijn een stuk kleiner geworden.

Het goede nieuws is volgens hem dat de wereldeconomie in de loop van dit jaar weer zal aantrekken, zij het in een zeer bescheiden tempo. Roubini rekent voor de geïndustrialiseerde wereld op een groeitempo dat dicht in de buurt van het niveau van 2% zal uitkomen, onder andere dankzij het gegeven dat de schulden grotendeels zijn afgebouwd. Nouriel Roubini sluit de perfecte storm waar hij het altijd over heeft gehad nog altijd niet uit, maar de kansen op een dergelijk scenario lijken een stuk kleiner te zijn geworden. Vooral de risico's op tail risks, onverwachte gebeurtenissen zoals het uiteenspatten van de eurozone, een harde landing in China enzovoort zijn een stuk kleiner geworden.