Nouriel Roubini: "Nee, goed zien de zaken er niet uit. Er is een nieuwe Great Depression op komst wanneer niet wordt ingegrepen. De economische groei moet nu aangezwengeld worden, niet binnen vijf jaar. We moeten onze drempelvrees overwinnen en opnieuw massaal geld in de economie stoppen. De gevolgen wanneer dat niet gebeurt, zullen onoverzienlijk zijn. De verwachte double dip zal er sneller dan verwacht komen. Ik had die eerst voor 2013 voorzien, maar de gebeurtenissen hebben één en ander versneld. Wanneer ik geld zou hebben, zou ik dat cash houden en bij voorkeur in dollars. Mijn inziens zijn de risico's voor de beurzen nog steeds veel te groot."

Nouriel Roubini: "Nee, goed zien de zaken er niet uit. Er is een nieuwe Great Depression op komst wanneer niet wordt ingegrepen. De economische groei moet nu aangezwengeld worden, niet binnen vijf jaar. We moeten onze drempelvrees overwinnen en opnieuw massaal geld in de economie stoppen. De gevolgen wanneer dat niet gebeurt, zullen onoverzienlijk zijn. De verwachte double dip zal er sneller dan verwacht komen. Ik had die eerst voor 2013 voorzien, maar de gebeurtenissen hebben één en ander versneld. Wanneer ik geld zou hebben, zou ik dat cash houden en bij voorkeur in dollars. Mijn inziens zijn de risico's voor de beurzen nog steeds veel te groot."