Nouriel Roubini is duidelijk over goud & co: de supercyclus commodities is voorbij. Wat goud betreft, zijn de risico's voor de wereldeconomie een stuk kleiner geworden waardoor de vraag naar goud als veilige vluchthaven een heel stuk kleiner is geworden.

Bovendien zullen een sterkere dollar en hogere rentevoeten de goudprijs verder onder druk zetten. Ook voor de andere grondstoffen ziet de toekomst er niet zo denderend uit, dit wegens de verwachting van een terugval in de vraag vanuit China en andere groeimarkten.

Nouriel Roubini is duidelijk over goud & co: de supercyclus commodities is voorbij. Wat goud betreft, zijn de risico's voor de wereldeconomie een stuk kleiner geworden waardoor de vraag naar goud als veilige vluchthaven een heel stuk kleiner is geworden. Bovendien zullen een sterkere dollar en hogere rentevoeten de goudprijs verder onder druk zetten. Ook voor de andere grondstoffen ziet de toekomst er niet zo denderend uit, dit wegens de verwachting van een terugval in de vraag vanuit China en andere groeimarkten.