Nouriel Roubini: "Europa moet haar monetaire politiek snel en massaal versoepelen, alleen op die manier kan worden belet dat de crisis zich verder gaat verdiepen. Griekenland is het eerste land dat zijn schulden moet herstructureren, maar het zal niet het laatste zijn. Zonder ingrijpende maatregelen zullen de Grieken hoe dan ook de eurozone moeten verlaten. In de periferie van de eurozone woedt een zware economische crisis en de aangekondigde besparingsmaatregelen zullen die alleen maar erger maken. Wat Europa nu nodig heeft, zijn geen extra besparingsmaatregelen maar wel maatregelen die de economische groei kunnen stimuleren. Te forse besparingen kunnen de economie vooral in de landen in de Europese periferie nog verder in de verdrukking duwen."

Nouriel Roubini: "Europa moet haar monetaire politiek snel en massaal versoepelen, alleen op die manier kan worden belet dat de crisis zich verder gaat verdiepen. Griekenland is het eerste land dat zijn schulden moet herstructureren, maar het zal niet het laatste zijn. Zonder ingrijpende maatregelen zullen de Grieken hoe dan ook de eurozone moeten verlaten. In de periferie van de eurozone woedt een zware economische crisis en de aangekondigde besparingsmaatregelen zullen die alleen maar erger maken. Wat Europa nu nodig heeft, zijn geen extra besparingsmaatregelen maar wel maatregelen die de economische groei kunnen stimuleren. Te forse besparingen kunnen de economie vooral in de landen in de Europese periferie nog verder in de verdrukking duwen."