Nouriel Roubini: "Kijkend naar de Amerikaanse werkloosheidscijfers, dan moet ik vaststellen dat de werkloosheidsgraad alleen daalde vanwege het feit dat een aantal ontmoedigde arbeidskrachten de markt hebben verlaten. Andere indicatoren verwijzen eveneens naar een groeivertraging in de VS. Maar ook Europa en Japan gaan niet kunnen ontsnappen."

Roubini rekent voor de VS voor dit jaar op een groei met 1,50%. De eurozone en Japan zouden een nulgroei krijgen, in China kan een groei met 7% opgetekend worden. Roubini: "Waarom ik het woord double-dip recessie niet in de mond neem? Alle factoren wijzen inderdaad in die richting, maar we moeten niet noodzakelijk aan een double-dip recessie denken om een zwakke economische situatie te omschrijven. Uiteraard speelt ook het wegvallen van de economische stimulansen een rol, dat wegvallen gaat er mee toe bijdragen dat de wereldeconomie zal vertragen."

Nouriel Roubini: "Kijkend naar de Amerikaanse werkloosheidscijfers, dan moet ik vaststellen dat de werkloosheidsgraad alleen daalde vanwege het feit dat een aantal ontmoedigde arbeidskrachten de markt hebben verlaten. Andere indicatoren verwijzen eveneens naar een groeivertraging in de VS. Maar ook Europa en Japan gaan niet kunnen ontsnappen." Roubini rekent voor de VS voor dit jaar op een groei met 1,50%. De eurozone en Japan zouden een nulgroei krijgen, in China kan een groei met 7% opgetekend worden. Roubini: "Waarom ik het woord double-dip recessie niet in de mond neem? Alle factoren wijzen inderdaad in die richting, maar we moeten niet noodzakelijk aan een double-dip recessie denken om een zwakke economische situatie te omschrijven. Uiteraard speelt ook het wegvallen van de economische stimulansen een rol, dat wegvallen gaat er mee toe bijdragen dat de wereldeconomie zal vertragen."