Hieruit blijkt dat 3.585 bijkomende aandelen werden ingebracht in het uitkoopbod. De datum voor betaling van de biedprijs voor deze aandelen werd vastgelegd op 2 augustus 2013.

De 270 aandelen die niet werden ingebracht in het uitkoopbod zijn geacht van rechtswege overgedragen te zijn aan de bieder met consignatie van de fondsen die vereist zijn voor de betaling van hun prijs bij Bank Degroof die op 31 december 2013 deze fondsen zal transfereren naar de Deposito- en Consignatiekas.

De houders van deze aandelen behouden hun recht om EUR 16 per aandeel te ontvangen maar dienen hiertoe contact op te nemen met de Bank Degroof tot 31 december 2013 of nadien met Deposito- en Consignatiekas, waar de overeenstemmende fondsen gedurende een periode van dertig jaar worden beschikbaar gehouden.

Ingevolge de afsluiting van het uitkoopbod bezit de bieder in totaal 2.016.722 aandelen, zijnde 100 % van de aandelen in Proximedia. De notering van de aandelen op de Vrije Markt van NYSE Euronext Brussels werd automatisch geschrapt bij afsluiting van het uitkoopbod, op 30 juli 2013.

Hieruit blijkt dat 3.585 bijkomende aandelen werden ingebracht in het uitkoopbod. De datum voor betaling van de biedprijs voor deze aandelen werd vastgelegd op 2 augustus 2013. De 270 aandelen die niet werden ingebracht in het uitkoopbod zijn geacht van rechtswege overgedragen te zijn aan de bieder met consignatie van de fondsen die vereist zijn voor de betaling van hun prijs bij Bank Degroof die op 31 december 2013 deze fondsen zal transfereren naar de Deposito- en Consignatiekas. De houders van deze aandelen behouden hun recht om EUR 16 per aandeel te ontvangen maar dienen hiertoe contact op te nemen met de Bank Degroof tot 31 december 2013 of nadien met Deposito- en Consignatiekas, waar de overeenstemmende fondsen gedurende een periode van dertig jaar worden beschikbaar gehouden. Ingevolge de afsluiting van het uitkoopbod bezit de bieder in totaal 2.016.722 aandelen, zijnde 100 % van de aandelen in Proximedia. De notering van de aandelen op de Vrije Markt van NYSE Euronext Brussels werd automatisch geschrapt bij afsluiting van het uitkoopbod, op 30 juli 2013.