Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen heeft Dexia NV op 20 november 2013 een kennisgeving ontvangen vanwege Norges Bank.

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen met maatschappelijke zetel in Noorwegen, Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107 Oslo, en heeft op 31 december 2012 de minimum statutaire drempel van 1 % naar beneden passief onderschreden.

Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen heeft Dexia NV op 20 november 2013 een kennisgeving ontvangen vanwege Norges Bank. Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen met maatschappelijke zetel in Noorwegen, Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107 Oslo, en heeft op 31 december 2012 de minimum statutaire drempel van 1 % naar beneden passief onderschreden.