De voorzitter van de Europese Commissie Barroso zinspeelde volgens Theodoor Gilissen Bankiers op een herevaluatie van het noodfonds en suggereerde daarmee dat het fonds vergroot zou moeten worden, maar dit stuitte weer op tegenstand vanuit Nederland en Duitsland die wezen op de afspraken van 21 juli.

Deze tegenstrijdige berichten en het gebrek aan eenheid bij beleidsmakers tasten het vertrouwen in de daadkracht om de crisis op te lossen verder aan.

De voorzitter van de Europese Commissie Barroso zinspeelde volgens Theodoor Gilissen Bankiers op een herevaluatie van het noodfonds en suggereerde daarmee dat het fonds vergroot zou moeten worden, maar dit stuitte weer op tegenstand vanuit Nederland en Duitsland die wezen op de afspraken van 21 juli. Deze tegenstrijdige berichten en het gebrek aan eenheid bij beleidsmakers tasten het vertrouwen in de daadkracht om de crisis op te lossen verder aan.