Overigens komen er ook inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Daarnaast worden er gegevens gepubliceerd over het consumentenvertrouwen in de Europese Unie en ook in Nederland, die een indicatie kunnen geven over de koopbereidheid van de bevolking.

In Duitsland verschijnt de zogeheten ZEW-indicator, die iets zegt over de bereidheid van investeerders om in Duitsland (en de eurozone) te investeren.

In de Verenigde Staten worden gegevens gepubliceerd over de industriële productie in februari en de eerste gegevens over maart van de stand van de conjunctuur in de regio rond Philadelphia (de philly fed index).

Overigens komen er ook inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Daarnaast worden er gegevens gepubliceerd over het consumentenvertrouwen in de Europese Unie en ook in Nederland, die een indicatie kunnen geven over de koopbereidheid van de bevolking. In Duitsland verschijnt de zogeheten ZEW-indicator, die iets zegt over de bereidheid van investeerders om in Duitsland (en de eurozone) te investeren. In de Verenigde Staten worden gegevens gepubliceerd over de industriële productie in februari en de eerste gegevens over maart van de stand van de conjunctuur in de regio rond Philadelphia (de philly fed index).