Daarnaast doet het uitblijven van inflatie misschien de LT-vrees voor inflatie afnemen. Ondanks de moeilijke periode lijken er nog altijd voldoende factoren die de goudprijs op termijn hoger moeten duwen: verder herstel in Azië moet de goudvraag ondersteunen, nieuwe escalaties in de eurocrisis kunnen opnieuw het safe haven-element in de verf zetten enzovoort.

Op termijn is volgens Van Craeynest de massale geldcreatie door de centrale banken (met nu nog Japan er bij) een belangrijke factor, het betreft een monetair experiment op wereldschaal waarvan niemand goed weet waar het zal eindigen. De kans op negatieve neveneffecten van dat beleid neemt toe en goud zou daar op termijn van moeten profiteren.

Daarnaast doet het uitblijven van inflatie misschien de LT-vrees voor inflatie afnemen. Ondanks de moeilijke periode lijken er nog altijd voldoende factoren die de goudprijs op termijn hoger moeten duwen: verder herstel in Azië moet de goudvraag ondersteunen, nieuwe escalaties in de eurocrisis kunnen opnieuw het safe haven-element in de verf zetten enzovoort. Op termijn is volgens Van Craeynest de massale geldcreatie door de centrale banken (met nu nog Japan er bij) een belangrijke factor, het betreft een monetair experiment op wereldschaal waarvan niemand goed weet waar het zal eindigen. De kans op negatieve neveneffecten van dat beleid neemt toe en goud zou daar op termijn van moeten profiteren.