De OESO verwacht dit jaar een economische krimp van 2,75% wereldwijd en volgend jaar een groei van 1,25%. De Wereldbank is iets minder somber met een daling van 1,7% en een herstel van 2,3%, terwijl het IMF enkele weken geleden nog iets minder negatief was.

Belangrijker dan de prognoses zijn de aanbevelingen die beide organisaties doen. De OESO doet indirect een beroep op de ECB om de rente verder te verlagen en de monetaire verruiming verder door te zetten.

De ECB neemt vanmiddag een rentebesluit en Theodoor Gilissen Bankiers verwacht een verlaging van 50 basispunten. Verder wil de OESO dat alle landen zorgen voor een stabiel financieel systeem, eventueel door banken te nationaliseren en door de slechte leningen te schonen.

Bovendien moet nu al een wereldwijd gecoördineerde exit-strategie klaar liggen om eerlijke concurrentie mogelijk te maken en tekorten terug te dringen.

Verder moet de werkgelegenheid worden gestimuleerd, maar niet door vervroegde uittreding omdat hierdoor de toekomstige groei negatief wordt aangetast.

Ten slotte zijn er fiscale stimuleringspakketten noodzakelijk. Europa kan weliswaar leunen op de automatische stabilisatoren zoals het sociale vangnet, waardoor minder actieve stimulering noodzakelijk zal zijn, maar om de recessie te keren is meer nodig.

Om ook op langere termijn een aanhoudende economische groei wereldwijd te behalen, zouden de EU en enkele sterkere opkomende landen een deel van de lasten van de VS over moeten nemen.

Het begrotingstekort en de staatsschuld van de VS zullen oplopen richting respectievelijk 12% en 100% en dit vormt een bedreiging voor renteniveaus en dollar.

De opkomende landen komen weliswaar ook niet ongeschonden uit de recessie, maar kunnen dit jaar nog een groei van ruim 2% realiseren.

Herverdeling van de middelen zou dan via het IMF geregeld kunnen worden, waarbij ook hulp aan een paar kleinere opkomende landen niet mag worden vergeten.

Door de daling van de grondstofprijzen is een aantal landen hard getroffen en zal het aantal mensen dat met minder dan $ 2 per dag moet zien te overleven rond de ruim 65 miljoen mensen blijven.

De kans op echt vernieuwende en oplossende maatregelen op de G20 is volgens Theodoor Gilissen Bankiers helaas klein.

Protectionistische maatregelen worden nog steeds genomen en zelfs over een wereldwijd toezicht op de financiële instellingen lijkt nog geen overeenstemming te worden bereikt.

Ook over stimuleringspakketten is geen overeenstemming waarbij met name de Europese landen terughoudend zijn. Een kleine doorbraak op de G20 voor globale oplossingen zou echter al een groot effect op de aandelenbeurzen kunnen hebben.

De OESO verwacht dit jaar een economische krimp van 2,75% wereldwijd en volgend jaar een groei van 1,25%. De Wereldbank is iets minder somber met een daling van 1,7% en een herstel van 2,3%, terwijl het IMF enkele weken geleden nog iets minder negatief was.Belangrijker dan de prognoses zijn de aanbevelingen die beide organisaties doen. De OESO doet indirect een beroep op de ECB om de rente verder te verlagen en de monetaire verruiming verder door te zetten. De ECB neemt vanmiddag een rentebesluit en Theodoor Gilissen Bankiers verwacht een verlaging van 50 basispunten. Verder wil de OESO dat alle landen zorgen voor een stabiel financieel systeem, eventueel door banken te nationaliseren en door de slechte leningen te schonen.Bovendien moet nu al een wereldwijd gecoördineerde exit-strategie klaar liggen om eerlijke concurrentie mogelijk te maken en tekorten terug te dringen. Verder moet de werkgelegenheid worden gestimuleerd, maar niet door vervroegde uittreding omdat hierdoor de toekomstige groei negatief wordt aangetast. Ten slotte zijn er fiscale stimuleringspakketten noodzakelijk. Europa kan weliswaar leunen op de automatische stabilisatoren zoals het sociale vangnet, waardoor minder actieve stimulering noodzakelijk zal zijn, maar om de recessie te keren is meer nodig. Om ook op langere termijn een aanhoudende economische groei wereldwijd te behalen, zouden de EU en enkele sterkere opkomende landen een deel van de lasten van de VS over moeten nemen. Het begrotingstekort en de staatsschuld van de VS zullen oplopen richting respectievelijk 12% en 100% en dit vormt een bedreiging voor renteniveaus en dollar. De opkomende landen komen weliswaar ook niet ongeschonden uit de recessie, maar kunnen dit jaar nog een groei van ruim 2% realiseren. Herverdeling van de middelen zou dan via het IMF geregeld kunnen worden, waarbij ook hulp aan een paar kleinere opkomende landen niet mag worden vergeten. Door de daling van de grondstofprijzen is een aantal landen hard getroffen en zal het aantal mensen dat met minder dan $ 2 per dag moet zien te overleven rond de ruim 65 miljoen mensen blijven.De kans op echt vernieuwende en oplossende maatregelen op de G20 is volgens Theodoor Gilissen Bankiers helaas klein.Protectionistische maatregelen worden nog steeds genomen en zelfs over een wereldwijd toezicht op de financiële instellingen lijkt nog geen overeenstemming te worden bereikt. Ook over stimuleringspakketten is geen overeenstemming waarbij met name de Europese landen terughoudend zijn. Een kleine doorbraak op de G20 voor globale oplossingen zou echter al een groot effect op de aandelenbeurzen kunnen hebben.