Maar zover zijn we nog niet .Vooreest is een dergelijk ingreep nu nog niet nodig. De PMI-cijfers zijn weliswaar zwak (naar Chinese normen ) maar indiceren toch nog een jaargroei van 13% in de industriële sector , anderzijds moet de terugval in inflatiecijfers nog bevestigd worden door gelijkaardige cijfers in de komende maanden om van een duidelijke trend te kunnen spreken.

Zoniet dreigt men expansieve monetaire maatregelen te nemen die gestoeld zijn op een instabiel prijsplatform hetgeen de inflatie onnodig zou aanwakkeren.

Deze situatie vereist dus het nodige geduld om tot voldoende inzicht te kunnen komen over de potentiële beleidsopties van de overheid en de groeikracht die Chinese economie intussen heeft weten te ontwikkelen.

Maar bijkomend geduld vragen aan de financiële markten kent het klassieke en voorspelbare antwoord : lagere koersen en lagere koers-winstverhoudingen.

Maar zover zijn we nog niet .Vooreest is een dergelijk ingreep nu nog niet nodig. De PMI-cijfers zijn weliswaar zwak (naar Chinese normen ) maar indiceren toch nog een jaargroei van 13% in de industriële sector , anderzijds moet de terugval in inflatiecijfers nog bevestigd worden door gelijkaardige cijfers in de komende maanden om van een duidelijke trend te kunnen spreken. Zoniet dreigt men expansieve monetaire maatregelen te nemen die gestoeld zijn op een instabiel prijsplatform hetgeen de inflatie onnodig zou aanwakkeren. Deze situatie vereist dus het nodige geduld om tot voldoende inzicht te kunnen komen over de potentiële beleidsopties van de overheid en de groeikracht die Chinese economie intussen heeft weten te ontwikkelen. Maar bijkomend geduld vragen aan de financiële markten kent het klassieke en voorspelbare antwoord : lagere koersen en lagere koers-winstverhoudingen.