Bij klanten was sprake van een reductie van voorraden, wat een vertragende invloed heeft gehad. Van een structureel lagere vraag in eindmarkten was echter nog weinig merkbaar. Wel trad enige vertraging op van projecten.

In de omzetontwikkeling in 2007 was in het vierde kwartaal sprake van piekvorming, vooral door uitlevering van legerorders (armour). Dit effect heeft zich in het vierde kwartaal van 2008 niet in dezelfde mate voorgedaan, waardoor het autonome groeicijfer in de kwartaalvergelijking is gedrukt.

De EBITA steeg met 9% tot € 24,3 miljoen. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat in de EBITA over het vierde kwartaal van 2007 bijzondere posten van € 4,1 miljoen waren inbegrepen. Gecorrigeerd voor deze posten steeg de EBITA met 34%. Het valutaeffect bedroeg +6%.

Het nettoresultaat over het vierde kwartaal bedroeg € 13,8 miljoen (-13%). Gecorrigeerd voor de bijzondere posten van netto € 3,4 miljoen in 2007 is sprake van een stijging van circa 11%.

Bij klanten was sprake van een reductie van voorraden, wat een vertragende invloed heeft gehad. Van een structureel lagere vraag in eindmarkten was echter nog weinig merkbaar. Wel trad enige vertraging op van projecten.In de omzetontwikkeling in 2007 was in het vierde kwartaal sprake van piekvorming, vooral door uitlevering van legerorders (armour). Dit effect heeft zich in het vierde kwartaal van 2008 niet in dezelfde mate voorgedaan, waardoor het autonome groeicijfer in de kwartaalvergelijking is gedrukt.De EBITA steeg met 9% tot € 24,3 miljoen. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat in de EBITA over het vierde kwartaal van 2007 bijzondere posten van € 4,1 miljoen waren inbegrepen. Gecorrigeerd voor deze posten steeg de EBITA met 34%. Het valutaeffect bedroeg +6%. Het nettoresultaat over het vierde kwartaal bedroeg € 13,8 miljoen (-13%). Gecorrigeerd voor de bijzondere posten van netto € 3,4 miljoen in 2007 is sprake van een stijging van circa 11%.