Ook bij de start van het nieuwe jaar zien de vooruitzichten er allesbehalve denderend uit. De banken stellen zich huiverig om op elkaar geld te ontlenen, zodat van een terugkeer naar de situatie van voordien nog geen sprake is.

Er is sprake van een verbetering op de markt, maar die verbetering verloopt trager dan iedereen had verwacht. Tegen die achtergrond worden de kredietmarkten erg belangrijk in 2009.

Er zijn een paar positieve signalen, maar die hebben zich nog niet duidelijk genoeg gemanifesteerd. Zo is de LIBOR, de interbancaire rente, sterk gedaald. De LIBOR bereikte een piek op 4,82%, maar stond op 31 december opnieuw op 1,42%.

Minder positief is echter dat de beleggers nog steeds vluchten richting staatspapier, ook al is het rendement daar zeer laag. De Amerikaanse staatsobligatie op drie maanden geeft bijvoorbeeld nauwelijks een rendement.

De markt voor bedrijfsobligaties blijft eveneens verlamd, alleen bedrijven met de hoogste rating zijn in staat om succesvol obligaties uit te geven.

Sommige analisten verwachten dat de markt voor bedrijfsobligaties in 2009 gaat verbeteren, maar dat dienst uiteraard nog afgewacht te worden.

Ook bij de start van het nieuwe jaar zien de vooruitzichten er allesbehalve denderend uit. De banken stellen zich huiverig om op elkaar geld te ontlenen, zodat van een terugkeer naar de situatie van voordien nog geen sprake is. Er is sprake van een verbetering op de markt, maar die verbetering verloopt trager dan iedereen had verwacht. Tegen die achtergrond worden de kredietmarkten erg belangrijk in 2009. Er zijn een paar positieve signalen, maar die hebben zich nog niet duidelijk genoeg gemanifesteerd. Zo is de LIBOR, de interbancaire rente, sterk gedaald. De LIBOR bereikte een piek op 4,82%, maar stond op 31 december opnieuw op 1,42%. Minder positief is echter dat de beleggers nog steeds vluchten richting staatspapier, ook al is het rendement daar zeer laag. De Amerikaanse staatsobligatie op drie maanden geeft bijvoorbeeld nauwelijks een rendement. De markt voor bedrijfsobligaties blijft eveneens verlamd, alleen bedrijven met de hoogste rating zijn in staat om succesvol obligaties uit te geven. Sommige analisten verwachten dat de markt voor bedrijfsobligaties in 2009 gaat verbeteren, maar dat dienst uiteraard nog afgewacht te worden.