Het netto verlies toe te schrijven aan de voortgezette activiteiten bedraagt -1 380 miljoen EUR en dit toe te schrijven aan stopgezette activiteiten bedraagt -1 034 miljoen EUR, waarbij de minderheidsbelangen 23 miljoen EUR bedroegen.

Het resultaat van de eerste 9 maanden van 2012 werd vooral beïnvloed door verschillende eenmalige elementen, voor een totaal bedrag voor belastingen van -1 988 miljoen EUR.

Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief en vertoont een daling van 714 miljoen EUR ten opzichte van het resultaat van de eerste 9 maanden van 2011.

Dit valt vooral te verklaren door de hoge financieringskosten als gevolg van het beroep op de tijdelijke liquiditeitswaarborg van de Belgische, Franse en Luxemburgse staat en van de noodliquiditeitslijnen (ELA).

De som van de kost van deze garanties die aan de staten werd betaald op basis van de gewaarborgde uitstaande schuld en de

kost van de ELA bedraagt 725 miljoen EUR (pre-tax).

De meerkost voor de garanties ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2011 bedraagt 185 miljoen EUR. De inkomsten in de eerste 9 maanden van 2012 ondervonden ook de impact van de zeer sterke vertraging in de productie van nieuwe kredieten, alsook van de stopzetting van een aantal activiteiten zoals project financiering in 2012.

Vergeleken met 9M 2011 zijn de inkomsten van het metier PWB tijdens de eerste 9 maanden van 2012 met 80 miljoen EUR gedaald.

Een belangrijk aantal eenmalige elementen hebben zich voorgedaan tijdens het 3e kwartaal van 2012. Tot de belangrijkste behoren de minwaarde op de verkoop van DenizBank (-599 miljoen EUR), de aanpassingen betreffende de wijziging van de verkoopprijs van DMA (-466 miljoen EUR), herstructureringskosten als gevolg van de aanpassing van de omvang van de teams van DCL en DSA in Frankrijk (-58 miljoen EUR) en de geboekte winst op de verkoop van het belang in RBC-D (40 miljoen EUR).

Posities afbouwen

Er zijn niet veel analisten meer die het aandeel Dexia volgen. Dirk Peeters van KBC Securities handhaaft een advies afbouwen voor het aandeel. Hij geeft nog een symbolisch koersdoel van 0,01 euro, terwijl het vorig koersdoel van Peeters nog 0,10 euro bedroeg.

Het netto verlies toe te schrijven aan de voortgezette activiteiten bedraagt -1 380 miljoen EUR en dit toe te schrijven aan stopgezette activiteiten bedraagt -1 034 miljoen EUR, waarbij de minderheidsbelangen 23 miljoen EUR bedroegen. Het resultaat van de eerste 9 maanden van 2012 werd vooral beïnvloed door verschillende eenmalige elementen, voor een totaal bedrag voor belastingen van -1 988 miljoen EUR. Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief en vertoont een daling van 714 miljoen EUR ten opzichte van het resultaat van de eerste 9 maanden van 2011. Dit valt vooral te verklaren door de hoge financieringskosten als gevolg van het beroep op de tijdelijke liquiditeitswaarborg van de Belgische, Franse en Luxemburgse staat en van de noodliquiditeitslijnen (ELA). De som van de kost van deze garanties die aan de staten werd betaald op basis van de gewaarborgde uitstaande schuld en de kost van de ELA bedraagt 725 miljoen EUR (pre-tax). De meerkost voor de garanties ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2011 bedraagt 185 miljoen EUR. De inkomsten in de eerste 9 maanden van 2012 ondervonden ook de impact van de zeer sterke vertraging in de productie van nieuwe kredieten, alsook van de stopzetting van een aantal activiteiten zoals project financiering in 2012. Vergeleken met 9M 2011 zijn de inkomsten van het metier PWB tijdens de eerste 9 maanden van 2012 met 80 miljoen EUR gedaald. Een belangrijk aantal eenmalige elementen hebben zich voorgedaan tijdens het 3e kwartaal van 2012. Tot de belangrijkste behoren de minwaarde op de verkoop van DenizBank (-599 miljoen EUR), de aanpassingen betreffende de wijziging van de verkoopprijs van DMA (-466 miljoen EUR), herstructureringskosten als gevolg van de aanpassing van de omvang van de teams van DCL en DSA in Frankrijk (-58 miljoen EUR) en de geboekte winst op de verkoop van het belang in RBC-D (40 miljoen EUR). Posities afbouwen Er zijn niet veel analisten meer die het aandeel Dexia volgen. Dirk Peeters van KBC Securities handhaaft een advies afbouwen voor het aandeel. Hij geeft nog een symbolisch koersdoel van 0,01 euro, terwijl het vorig koersdoel van Peeters nog 0,10 euro bedroeg.