Een vaak voorkomend technisch patroon is dat er na de uitbraak vaak een terugkeer naar het uitbraakniveau volgt.

En de oude weerstand zou nu als steun moeten optreden: voor de S&P 500 betekent dit nog een verdere correctie tot de steunzone van 1.600 punten. Of nog een dalingspotentieel van zo'n 8%.

Een vaak voorkomend technisch patroon is dat er na de uitbraak vaak een terugkeer naar het uitbraakniveau volgt. En de oude weerstand zou nu als steun moeten optreden: voor de S&P 500 betekent dit nog een verdere correctie tot de steunzone van 1.600 punten. Of nog een dalingspotentieel van zo'n 8%.