Zoals eerder aangekondigd in de financiële kennisgeving die gepubliceerd werd op 10 oktober 2012 wil de onderneming cash ophalen om de continuïteit van de onderneming veilig te stellen.

Daarnaast bleef de onderneming gefocust op het verder terugdringen van haar kostenbasis en aan een diversificatie van haar verkoop- en marketinginspanningen.

Alle acties die genomen werden in het laatste kwartaal van 2012 hebben bijgedragen tot het verlagen van de cash burn, wat geresulteerd heeft in een cash positie van 3,2 miljoen EUR op einde van december 2012.

Naar aanleiding van gesprekken met geïnteresseerde partijen heeft de Raad van Bestuur beslist om het te investeren bedrag te verhogen naar minimum 9 miljoen EUR en dit via de uitgifte van een converteerbare lening.

De combinatie van dergelijke investering, een verdere vermindering van de kosten en de geprojecteerde verkoop van nieuwe producten moet de onderneming in staat stellen om naar het einde van 2013 toe opnieuw winstgevend te worden.

Een aantal partijen, waaronder Jan Callewaert, oprichter en CEO van de onderneming, hebben hun intentie kenbaar gemaakt om deel te nemen in de transactie.

De Raad van Bestuur verwacht dat de transactie zal gefinaliseerd worden tijdens het 1ste kwartaal van 2013. Meer details over de transactie zullen beschreven worden in een rapport van de Raad van Bestuur dat opgesteld zal worden conform artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit rapport zal later beschikbaar gesteld worden.

Daarnaast heeft de onderneming een overeenkomst gesloten met Mondo NV, een vennootschap gecontroleerd door Jan Callewaert, om een middellange termijn leningsfaciliteit ten belope van 5 miljoen EUR ter beschikking te stellen.

Deze lening kan gebruikt worden om eventuele cash tekorten op te vangen en dit tot de transactie ivm de investering afgehandeld is.

Zoals eerder aangekondigd in de financiële kennisgeving die gepubliceerd werd op 10 oktober 2012 wil de onderneming cash ophalen om de continuïteit van de onderneming veilig te stellen. Daarnaast bleef de onderneming gefocust op het verder terugdringen van haar kostenbasis en aan een diversificatie van haar verkoop- en marketinginspanningen. Alle acties die genomen werden in het laatste kwartaal van 2012 hebben bijgedragen tot het verlagen van de cash burn, wat geresulteerd heeft in een cash positie van 3,2 miljoen EUR op einde van december 2012. Naar aanleiding van gesprekken met geïnteresseerde partijen heeft de Raad van Bestuur beslist om het te investeren bedrag te verhogen naar minimum 9 miljoen EUR en dit via de uitgifte van een converteerbare lening. De combinatie van dergelijke investering, een verdere vermindering van de kosten en de geprojecteerde verkoop van nieuwe producten moet de onderneming in staat stellen om naar het einde van 2013 toe opnieuw winstgevend te worden. Een aantal partijen, waaronder Jan Callewaert, oprichter en CEO van de onderneming, hebben hun intentie kenbaar gemaakt om deel te nemen in de transactie. De Raad van Bestuur verwacht dat de transactie zal gefinaliseerd worden tijdens het 1ste kwartaal van 2013. Meer details over de transactie zullen beschreven worden in een rapport van de Raad van Bestuur dat opgesteld zal worden conform artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit rapport zal later beschikbaar gesteld worden. Daarnaast heeft de onderneming een overeenkomst gesloten met Mondo NV, een vennootschap gecontroleerd door Jan Callewaert, om een middellange termijn leningsfaciliteit ten belope van 5 miljoen EUR ter beschikking te stellen. Deze lening kan gebruikt worden om eventuele cash tekorten op te vangen en dit tot de transactie ivm de investering afgehandeld is.