Nikon's biedprijs van 5,50 euro per aandeel vertegenwoordigt een premie van ongeveer 106,8% ten opzichte van de slotkoers van Metris op 26 mei op NYSE Euronext Brussels en een premie van 147,5% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers tijdens de laatste maand voorafgaand aan 26 mei 2009.

Nikon Corporation zal ook een bod uitbrengen op alle uitstaande warranten van Metris N.V. Naar verwachting zal de overname afgerond worden in het derde kwartaal van 2009.

De Raad van Bestuur van Metris en het management ondersteunen dit gepland overnamebod, waarvan het prospectus ter goedkeuring aan de CBFA is voorgelegd.

De Raad van Bestuur van Metris zal een formeel antwoord geven op het voorgestelde overnamebod in een memorie van antwoord die zal worden opgesteld overeenkomstig artikel 22 (en volgende) van de Belgische overnamewet van 1 april 2007.

De beschikbaarheid van de prospectus en het memorie van antwoord zal bekend gemaakt worden in de pers op een later tijdstip.

Bepaalde belangrijke aandeelhouders van Metris die samen ongeveer 20% van het aandeelhouderschap van Metris vertegenwoordigen, hebben zich ertoe resoluut verbonden om in te schrijven op het aanbod van Nikon Corporation.

Nikon's biedprijs van 5,50 euro per aandeel vertegenwoordigt een premie van ongeveer 106,8% ten opzichte van de slotkoers van Metris op 26 mei op NYSE Euronext Brussels en een premie van 147,5% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers tijdens de laatste maand voorafgaand aan 26 mei 2009. Nikon Corporation zal ook een bod uitbrengen op alle uitstaande warranten van Metris N.V. Naar verwachting zal de overname afgerond worden in het derde kwartaal van 2009. De Raad van Bestuur van Metris en het management ondersteunen dit gepland overnamebod, waarvan het prospectus ter goedkeuring aan de CBFA is voorgelegd. De Raad van Bestuur van Metris zal een formeel antwoord geven op het voorgestelde overnamebod in een memorie van antwoord die zal worden opgesteld overeenkomstig artikel 22 (en volgende) van de Belgische overnamewet van 1 april 2007. De beschikbaarheid van de prospectus en het memorie van antwoord zal bekend gemaakt worden in de pers op een later tijdstip.Bepaalde belangrijke aandeelhouders van Metris die samen ongeveer 20% van het aandeelhouderschap van Metris vertegenwoordigen, hebben zich ertoe resoluut verbonden om in te schrijven op het aanbod van Nikon Corporation.