De Raad van Bestuur stelt voor om tijdens de algemene vergadering de heer Luc De Temmerman, de heer Frank Donck en mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen tot nieuwe onafhankelijke bestuurders van de onderneming en de heer Luc Hujoel te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder op voordracht van Publi-T.

De Raad van Bestuur stelt voor om tijdens de algemene vergadering de heer Luc De Temmerman, de heer Frank Donck en mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen tot nieuwe onafhankelijke bestuurders van de onderneming en de heer Luc Hujoel te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder op voordracht van Publi-T.