De benoemingen dienen bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering van Kinepolis Group dd 15/05/09.

De voorgedragen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur kaderen binnen de herschikking van het aandeelhoudersschap (eind 2006) en vormen de laatste fase van de versterking van de Raad van Bestuur met professionele en onafhankelijke bestuurders die over een belangrijke ervaring in het bedrijfsleven beschikken.

Eerder (2008) werden hiertoe ook Marc Van Heddeghem (Managing Director Redevco Belgium) en Geert Vanderstappen (Managing Partner Pentahold) aangetrokken.

Bij de nieuwe samenstelling is rekening gehouden met de behoefte aan diversiteit en complementariteit van competenties.
Baron Hugo Vandamme nam tot mei 2008 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur waar en had aan het einde van zijn mandaat aanvaard om nog één jaar als Onafhankelijk Bestuurder te zetelen in het kader van de continuiteit.

Nu de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur een feit is en het nieuwe managementteam ingewerkt is, ziet hij met ingang van 15/05/09 af van zijn bestuurderschap bij Kinepolis, om zijn aandacht te richten op de vele andere mandaten in de bedrijfs- en culturele wereld.

Professor Dr. Marion Debruyne is Associate Professor en Partner aan het Competentiecentrum Marketing van de Vlerick Leuven Gent Managementschool. Zij is gespecialiseerd in marketingstrategie, innovatie en concurrentie.

De heer Rafaël Decaluwé is voormalig CEO van Bekaert en doorliep een lange managementcarriere in financiele functies bij een aantal multinationale bedrijven waaronder Samsonite, Fisher-Price,en Black and Decker.

Hij zal eveneens voorgedragen worden als lid van het Auditcomité en het Nominatie- en Remuneratiecomité van Kinepolis Group. Dhr. Decaluwé is onder meer Voorzitter van de Raad van Bestuur van Jensen Group NV en Onafhankelijk Bestuurder van Esko Graphics NV.

De benoemingen dienen bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering van Kinepolis Group dd 15/05/09. De voorgedragen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur kaderen binnen de herschikking van het aandeelhoudersschap (eind 2006) en vormen de laatste fase van de versterking van de Raad van Bestuur met professionele en onafhankelijke bestuurders die over een belangrijke ervaring in het bedrijfsleven beschikken. Eerder (2008) werden hiertoe ook Marc Van Heddeghem (Managing Director Redevco Belgium) en Geert Vanderstappen (Managing Partner Pentahold) aangetrokken. Bij de nieuwe samenstelling is rekening gehouden met de behoefte aan diversiteit en complementariteit van competenties. Baron Hugo Vandamme nam tot mei 2008 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur waar en had aan het einde van zijn mandaat aanvaard om nog één jaar als Onafhankelijk Bestuurder te zetelen in het kader van de continuiteit. Nu de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur een feit is en het nieuwe managementteam ingewerkt is, ziet hij met ingang van 15/05/09 af van zijn bestuurderschap bij Kinepolis, om zijn aandacht te richten op de vele andere mandaten in de bedrijfs- en culturele wereld. Professor Dr. Marion Debruyne is Associate Professor en Partner aan het Competentiecentrum Marketing van de Vlerick Leuven Gent Managementschool. Zij is gespecialiseerd in marketingstrategie, innovatie en concurrentie. De heer Rafaël Decaluwé is voormalig CEO van Bekaert en doorliep een lange managementcarriere in financiele functies bij een aantal multinationale bedrijven waaronder Samsonite, Fisher-Price,en Black and Decker. Hij zal eveneens voorgedragen worden als lid van het Auditcomité en het Nominatie- en Remuneratiecomité van Kinepolis Group. Dhr. Decaluwé is onder meer Voorzitter van de Raad van Bestuur van Jensen Group NV en Onafhankelijk Bestuurder van Esko Graphics NV.