De kosten van de redding van het noodlijdende Cyprus vallen bijna EUR 6 zes miljard hoger uit dan in eerste instantie gepland. De totale kosten worden nu geraamd op EUR 23 miljard, een derde van het nationaal inkomen van het eiland.

Cyprus moet zelf op zoek naar het extra kapitaal, dat moet komen van de verkoop van goud, privatiseringen en belastingverhogingen, maar ook herstructurering van de schulden.

Cypriotische obligatiehouders worden aangemoedigd schulden door te rollen, terwijl het land ook opnieuw wil onderhandelen over de rente van een Russische lening.

Het reddingsplan moet de staatsschuld in 2020 hebben teruggebracht tot iets meer dan 100% van het bruto nationaal product.

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die het IMF en de Europese Commissie bij eerdere financiële reddingsacties binnen de eurozone op tafel legden.

Een streng fiscaal regime en een economie aan de rand van de afgrond zijn een lastige omgeving om de staatsschuld onder controle te krijgen. Daarom maakt plan C mogelijk snel plaats voor plan D, waarin een vorm van schuldsanering is opgenomen.

De kosten van de redding van het noodlijdende Cyprus vallen bijna EUR 6 zes miljard hoger uit dan in eerste instantie gepland. De totale kosten worden nu geraamd op EUR 23 miljard, een derde van het nationaal inkomen van het eiland. Cyprus moet zelf op zoek naar het extra kapitaal, dat moet komen van de verkoop van goud, privatiseringen en belastingverhogingen, maar ook herstructurering van de schulden. Cypriotische obligatiehouders worden aangemoedigd schulden door te rollen, terwijl het land ook opnieuw wil onderhandelen over de rente van een Russische lening. Het reddingsplan moet de staatsschuld in 2020 hebben teruggebracht tot iets meer dan 100% van het bruto nationaal product. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die het IMF en de Europese Commissie bij eerdere financiële reddingsacties binnen de eurozone op tafel legden. Een streng fiscaal regime en een economie aan de rand van de afgrond zijn een lastige omgeving om de staatsschuld onder controle te krijgen. Daarom maakt plan C mogelijk snel plaats voor plan D, waarin een vorm van schuldsanering is opgenomen.