De kredietfaciliteit heeft een looptijd van 6 jaar en één maand aan een interestvoet van LIBOR verhoogd met een marge van 3,00%.

Op het niet opgenomen gedeelte van de faciliteit wordt een terbeschikkingstellingsprovisie van 1,00% betaald. Tijdens de termijn van zes jaar zal het geleend bedrag afgebouwd worden tot 140 miljoen USD. Er wordt verwacht dat op het eind van 2012, 219 miljoen USD zal opgenomen zijn.

Deze nieuwe lening zal aangewend worden voor de herfinanciering van de uitstaande schuld onder de lening ten belope van 600 miljoen USD van 21 december 2005, de gedeeltelijke financiering van de 6 Samjin nieuwbouwschepen voorzien voor oplevering in 2013 en 2014 en voor algemene 'corporate' doeleinden.

De kredietfaciliteit heeft een looptijd van 6 jaar en één maand aan een interestvoet van LIBOR verhoogd met een marge van 3,00%. Op het niet opgenomen gedeelte van de faciliteit wordt een terbeschikkingstellingsprovisie van 1,00% betaald. Tijdens de termijn van zes jaar zal het geleend bedrag afgebouwd worden tot 140 miljoen USD. Er wordt verwacht dat op het eind van 2012, 219 miljoen USD zal opgenomen zijn. Deze nieuwe lening zal aangewend worden voor de herfinanciering van de uitstaande schuld onder de lening ten belope van 600 miljoen USD van 21 december 2005, de gedeeltelijke financiering van de 6 Samjin nieuwbouwschepen voorzien voor oplevering in 2013 en 2014 en voor algemene 'corporate' doeleinden.