Conform het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zal Punch niet langer kwartaalinformatie bekend maken, mede gelet op de beperkte activiteiten en de eenvoudige structuur van de vennootschap.

De oorspronkelijk geplande publicatie met kwartaalinformatie van 9 mei 2014 zal niet doorgaan.

Het halfjaarlijks financieel verslag over de eerste zes maanden van het boekjaar zal conform de nieuwe regels uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode openbaar gemaakt worden. Punch zal indien nodig op eerdere tijdstippen communiceren.

Conform het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zal Punch niet langer kwartaalinformatie bekend maken, mede gelet op de beperkte activiteiten en de eenvoudige structuur van de vennootschap. De oorspronkelijk geplande publicatie met kwartaalinformatie van 9 mei 2014 zal niet doorgaan. Het halfjaarlijks financieel verslag over de eerste zes maanden van het boekjaar zal conform de nieuwe regels uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode openbaar gemaakt worden. Punch zal indien nodig op eerdere tijdstippen communiceren.