Het eerste voorstel dat nu op verzoek van Value8 N.V. wordt toegevoegd aan de agenda beoogt onder meer het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap terug te brengen van EUR 60 miljoen naar EUR 2,5 miljoen en de nominale waarde van de aandelen te verhogen van EUR 0,12 tot EUR 2.

Daarnaast heeft Value8 N.V. verzocht een aandelenuitgifte tot maximaal 50% van het uitstaande kapitaal mogelijk te maken en het voorkeursrecht voor aandeelhouders daarbij te beperken of uit te sluiten.

Deze voorstellen zijn in de stukken voor de AVA te vinden als een wijziging in artikel 3.1 van de statuten en het toegevoegde agendapunt 12.

Ook zijn deze als punten ter stemming opgenomen in de agenda. Alle stukken voor de AVA van Qurius N.V. op 23 mei 2013, zijn onder meer te vinden op de website van de vennootschap (www.quriusnv.com) en op het EVO platform dat ING Bank voor deze vergadering ter beschikking stelt (https://ing.evo-platform.com/quriusnv).

Het eerste voorstel dat nu op verzoek van Value8 N.V. wordt toegevoegd aan de agenda beoogt onder meer het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap terug te brengen van EUR 60 miljoen naar EUR 2,5 miljoen en de nominale waarde van de aandelen te verhogen van EUR 0,12 tot EUR 2. Daarnaast heeft Value8 N.V. verzocht een aandelenuitgifte tot maximaal 50% van het uitstaande kapitaal mogelijk te maken en het voorkeursrecht voor aandeelhouders daarbij te beperken of uit te sluiten. Deze voorstellen zijn in de stukken voor de AVA te vinden als een wijziging in artikel 3.1 van de statuten en het toegevoegde agendapunt 12. Ook zijn deze als punten ter stemming opgenomen in de agenda. Alle stukken voor de AVA van Qurius N.V. op 23 mei 2013, zijn onder meer te vinden op de website van de vennootschap (www.quriusnv.com) en op het EVO platform dat ING Bank voor deze vergadering ter beschikking stelt (https://ing.evo-platform.com/quriusnv).