• De uitgifteprijs van per aandeel bedraagt EUR 24,80. De uitgifteprijs omvat een korting van 5.5 % ten aanzien van de slotkoers van 2 juni 2010.

• De inschrijvingsperiode met rechten loopt van 4 juni 2010 tot en met 18 juni 2010 (16 uur).

• De ratio bedraagt 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten.

• De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen

• Het prospectus zal beschikbaar zijn vanaf 4 juni 2010, de dag waarop de inschrijvingsperiode ingaat voor de aandeelhouders die een voorkeurrecht bezitten

• De uitgifteprijs van per aandeel bedraagt EUR 24,80. De uitgifteprijs omvat een korting van 5.5 % ten aanzien van de slotkoers van 2 juni 2010. • De inschrijvingsperiode met rechten loopt van 4 juni 2010 tot en met 18 juni 2010 (16 uur). • De ratio bedraagt 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten. • De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen • Het prospectus zal beschikbaar zijn vanaf 4 juni 2010, de dag waarop de inschrijvingsperiode ingaat voor de aandeelhouders die een voorkeurrecht bezitten