Ablynx heeft in totaal 3.178.511 uitstaande warrants, waarvan 904.000 warrants de houder ervan recht verlenen op in totaal 452.000 aandelen (waarbij twee warrants recht geven om in te schrijven op één aandeel) en waarvan 2.274.511 warrants de houder ervan recht verlenen op in totaal 2.274.511 aandelen (waarbij één warrant recht geeft om in te schrijven op één aandeel).

De aanvaarding en uitgifte van 725.000 warrants (waarbij één warrant recht geeft om in te schrijven op één aandeel), waartoe principieel werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van Ablynx van 24 April 2014, is momenteel hangende.

Het totaal aantal stemrechten dat kan worden verworven bij de uitoefening van de uitstaande warrants bedraagt 2.726.511 (zonder daarbij rekening te houden met de 725.000 warrants waarvan de uitgifte momenteel hangende is).

Ablynx heeft in totaal 3.178.511 uitstaande warrants, waarvan 904.000 warrants de houder ervan recht verlenen op in totaal 452.000 aandelen (waarbij twee warrants recht geven om in te schrijven op één aandeel) en waarvan 2.274.511 warrants de houder ervan recht verlenen op in totaal 2.274.511 aandelen (waarbij één warrant recht geeft om in te schrijven op één aandeel). De aanvaarding en uitgifte van 725.000 warrants (waarbij één warrant recht geeft om in te schrijven op één aandeel), waartoe principieel werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van Ablynx van 24 April 2014, is momenteel hangende. Het totaal aantal stemrechten dat kan worden verworven bij de uitoefening van de uitstaande warrants bedraagt 2.726.511 (zonder daarbij rekening te houden met de 725.000 warrants waarvan de uitgifte momenteel hangende is).