De Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim zal dit keer wel een positief advies voorleggen aan haar achterban, staat te lezen in het persbericht van Ageas. ConsumentenClaim was de belangrijkste tegenstander van het vorige voorstel. Die compensatieregeling die Ageas had uitgewerkt in samenwerking met een aantal belangenorganisaties, waaronder Deminor en Stichting FortisEffect, wees het gerechtshof op 16 juni 2017 af .
...