Het opzet bestaat erin een stabiel tarifair kader aan te bieden, waarmee de netgebruikers, de marktspelers en de transmissienetbeheerder een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen genieten, waarmee zij de verzekering hebben dat zij hun gerichte inspanningen kunnen voortzetten, meer bepaald wat het op peil houden van de rendabiliteit betreft, om de uitdagingen aan te gaan op het vlak van de integratie van de markten, de betrouwbaarheid van de infrastructuren, de beheerssystemen en de integratie van hernieuwbare energie.

Het opzet bestaat erin een stabiel tarifair kader aan te bieden, waarmee de netgebruikers, de marktspelers en de transmissienetbeheerder een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen genieten, waarmee zij de verzekering hebben dat zij hun gerichte inspanningen kunnen voortzetten, meer bepaald wat het op peil houden van de rendabiliteit betreft, om de uitdagingen aan te gaan op het vlak van de integratie van de markten, de betrouwbaarheid van de infrastructuren, de beheerssystemen en de integratie van hernieuwbare energie.