Carmignac Patrimoine was jarenlang het vlaggenschip van de Franse fondsensector. Het product genoot veel aanzien in de financiële wereld. Het was een van de weinige fondsen die standhielden tijdens de financiële crisis. Het geld van spaarders en investeerders die een graantje wilden meepikken van de beleggingskunsten van oprichter en beheerder Edouard Carmignac, stroomde binnen. Maar de voorbije jaren presteerde het fonds ver onder het marktgemiddelde en vloeiden er miljarden euro's weg.
...

Carmignac Patrimoine was jarenlang het vlaggenschip van de Franse fondsensector. Het product genoot veel aanzien in de financiële wereld. Het was een van de weinige fondsen die standhielden tijdens de financiële crisis. Het geld van spaarders en investeerders die een graantje wilden meepikken van de beleggingskunsten van oprichter en beheerder Edouard Carmignac, stroomde binnen. Maar de voorbije jaren presteerde het fonds ver onder het marktgemiddelde en vloeiden er miljarden euro's weg. Begin dit jaar zette Edouard Carmignac een stapje terug. Het Frans-Amerikaanse duo Rose Ouahba en David Older staat vanaf nu aan het hoofd van het Patrimoine-fonds. Dat willen ze opnieuw op de kaart zetten, mét de rendementen van weleer. Een verrijkte strategie en een nieuw team moeten daarvoor zorgen, zonder de methodes overboord te gooien waar het fonds in de decennia voor de crisis zo succesvol mee werd. Wat is de verklaring voor de ondermaatse prestaties van de voorbije jaren? ROSE OUAHBA. "Meedoen als het omhooggaat en bescherming bieden als het naar beneden gaat, dat is ons mandaat. Dat is de voorbije vijf jaar niet goed gelukt, omdat we verkeerd hebben ingeschat dat de centrale banken de cyclus steevast zouden weten te verlengen met nieuwe maatregelen. Elke keer als we ons positioneerden voor een kentering van de cyclus, bijvoorbeeld door de aandelenposities te verminderen, zaten we ernaast. Daarom willen we ons mandaat niet opgeven, maar het wel anders invullen. We voeren het voortaan uit met meer discipline en een gediversifieerd team." DAVID OLDER. "De macro-economische analyse die onze beslissingen dreef, was de voorbije tien jaar enorm moeilijk uit te voeren. Dat kwam vooral door de opkoopprogramma's van de centrale banken, die de economische cyclus in de war brachten. De marktsignalen waren veel moeilijker op te vangen. De macro-analyse is nu minder bepalend voor ons rendement, maar ze is wel nog altijd belangrijk voor het risicobeheer van de portefeuille." OUAHBA. "We zijn even teleurgesteld als onze investeerders in de prestaties van het fonds in de afgelopen vijf jaar. Daarom werken we al een hele tijd aan een vernieuwde aanpak om opnieuw het vertrouwen te wekken. We hebben onze lessen geleerd." Hoeveel mensen telt uw team? OUAHBA. "Het obligatieteam veertien." OLDER. "Het aandelenteam zestien, en er is een overkoepelend team van vier mensen." Wat heeft u veranderd aan de strategie? OLDER. "De aandelenselectie gebeurde vroeger vooral op basis van de macro-economische analyse. De nadruk lag vooral op sectoren. Ik ben vier jaar geleden begonnen, eerst voor de analyse van techaandelen en daarna voor de hele Amerikaanse beurs. Ik hanteerde altijd een micro-aanpak via een individuele aandelenanalyse. Die twee strategieën hebben we samengebracht, om ons selectiemodel te verbeteren. Het rendement van het aandelengedeelte van de portefeuille lag sinds mijn aantreden steevast boven het marktgemiddelde. Dat succes wil ik op de rest van de portefeuille overbrengen." Het rendement van het hele fonds lag niet boven het gemiddelde. OUAHBA. "Ons mandaat naar de investeerders is een volledige portefeuille samen te stellen met verschillende activaklassen, van een gedetailleerde aandelenselectie tot een overkoepelend macrorisicobeheer. Dat gaat heel breed. Niet alle particulieren willen of kunnen op die manier hun vermogen beheren. Dat is onze meerwaarde." OLDER. "Ons doel is op een middellange termijn van drie à vijf jaar een fatsoenlijk nettorendement van 6 tot 7 procent per jaar aan onze investeerders te geven. Maar tegelijk willen we hen ook beschermen tegen dalende markten." Waaruit bestaat dat risicobeheer? OUAHBA. "Daarvoor bekijken we steevast de portefeuille als geheel. Als we in bepaalde activaklassen een verhoogd risico zien, dekken we dat bijvoorbeeld in door de posities te verkleinen of sterker in te zetten op andere activa, om het risico weg te diversifiëren." Actief beleggingsbeheer krijgt veel tegenwind. Wat is uw reactie op de veel gehoorde kritiek dat beleggers beter af zijn met een passief beheer via indexfondsen of ETF's? OUAHBA. "Als de aandelenmarkten langdurig stijgen, ziet passief beleggen er altijd aantrekkelijker uit. Maar zet die opwaartse trend eeuwig door? Is de kans op een recessie in de komende jaren hoger of lager dan gemiddeld? En wat is de juiste reactie op zo'n recessie? Al die vragen tonen waarom lukraak een index volgen niet altijd het beste is." Waarin verschilt het macro-economische klimaat van vroeger? Welke impact heeft dat op uw beheer? OUAHBA. "Het meest ongewone is dat een derde van de obligatiemarkt, zo'n 17.000 miljard dollar, tegen negatieve rendementen noteert. Dan moet je je portefeuille anders samenstellen. Normaal bestaat die uit een basisactivaklasse, die voor het grootste deel van je inkomsten zorgt. Dat versterk je met bijkomende specifieke strategieën of aandelenselecties. Tien jaar geleden bestond die veilige basis vooral uit obligaties. Nu moet je ook kijken naar andere activaklassen zoals aandelen. Sommige aandelen gedragen zich nu als obligaties en omgekeerd. Dat was vroeger niet het geval." Zijn de aandelenmarkten niet kunstmatig opgeblazen door het onconventionele beleid van centrale banken? OLDER. "Historisch bekeken staan aandelen gemiddeld niet overdreven gewaardeerd, maar er zijn onderling grote verschillen. Groeiaandelen en defensieve aandelen noteren hoog, terwijl cyclische aandelen onder druk staan. Tegen een algemene achtergrond van lage economische groei kiezen we voor aandelen die voor hun groei niet afhangen van de wereldwijde economische conjunctuur." Wat maakt dat het Patrimoine-fonds nu beter toegerust is om die ongewone markten te beheersen? OLDER. "Ten eerste hebben Rose en ik onze teams in de laatste jaren herschikt en verrijkt, om ze in lijn te brengen met onze nieuwe aanpak, die een micro- en macro-analyse combineert. Voor het aandelenteam hebben we een aantal sectorspecialisten aangetrokken die met onze macro-perspectieven een beloftevolle mix vormen."