Het Centre Hospitalier Régional (CHR) de la Citadelle, een openbaar ziekenhuis dat deel uitmaakt van een intercommunale, baat drie sites uit in het centrum van de stad Luik.

De afdelingen human resources en geneeskunde van het CHR hebben verschillende opdrachten, ondermeer opgelegd door het Waalse Gewest, waaronder het voeren van tevredenheidsenquêtes onder de patiënten.

Dit gebeurt meestal aan de hand van formulieren. De exemplaren die door de patiënten worden ingevuld, worden vervolgens in databasesystemen ingevoerd. Voor een enquête kan het snel om een 7.000 pagina's gaan. De resultaten worden met behulp van statistische tools geïnterpreteerd.

Het Centre Hospitalier Régional (CHR) de la Citadelle, een openbaar ziekenhuis dat deel uitmaakt van een intercommunale, baat drie sites uit in het centrum van de stad Luik.De afdelingen human resources en geneeskunde van het CHR hebben verschillende opdrachten, ondermeer opgelegd door het Waalse Gewest, waaronder het voeren van tevredenheidsenquêtes onder de patiënten. Dit gebeurt meestal aan de hand van formulieren. De exemplaren die door de patiënten worden ingevuld, worden vervolgens in databasesystemen ingevoerd. Voor een enquête kan het snel om een 7.000 pagina's gaan. De resultaten worden met behulp van statistische tools geïnterpreteerd.