Voor de eerste drie bestaat het zakenmodel erin gebouwen te verhuren aan overheidsinstellingen (de specialiteit van Befimmo), bedrijven uit de privésector of gespecialiseerde activiteiten uit te bouwen (vb. : Aedifica en Cofinimmo met woningen voor senioren).

Het wettelijk kader voor vastgoedbevaks legt strikte regels op voor de schuld (beperkt tot 65% van de totale activa aan marktwaarde), winstuitkering (dividend) van 80% van de nettowinst (om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling) en een driemaandelijkse waardering van het onroerend goed door een onafhankelijke deskundige.

Voor de ontwikkelaar Atenor is dit anders. Haar zakenmodel is gebaseerd op verkopen gedurende het jaar. Delaunay heeft een neutraal advies voor de belangrijkste spelers in de sector.

Voor de eerste drie bestaat het zakenmodel erin gebouwen te verhuren aan overheidsinstellingen (de specialiteit van Befimmo), bedrijven uit de privésector of gespecialiseerde activiteiten uit te bouwen (vb. : Aedifica en Cofinimmo met woningen voor senioren). Het wettelijk kader voor vastgoedbevaks legt strikte regels op voor de schuld (beperkt tot 65% van de totale activa aan marktwaarde), winstuitkering (dividend) van 80% van de nettowinst (om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling) en een driemaandelijkse waardering van het onroerend goed door een onafhankelijke deskundige. Voor de ontwikkelaar Atenor is dit anders. Haar zakenmodel is gebaseerd op verkopen gedurende het jaar. Delaunay heeft een neutraal advies voor de belangrijkste spelers in de sector.