Op basis van deze transactie verhoogt de waarde van Quest for Growth's participatie in Vertex III, één van de aandeelhouders van Waze, met ruim 1 miljoen euro.

Daarnaast werd er een winst geboekt door de verkoop van Okairos aan GSK, waarin Quest for Growth participeerde via de investering in het fonds Life Science Partners III.

De aandelen TCLand verdwenen zonder waarde uit de portefeuille. De impact hiervan op de evolutie van de netto onvestariswaarde in 2013 is beperkt, omdat Quest for Growth in 2012 in anticipatie een waardevermindering had opgenomen in de resultaten.

Capricorn Health-tech Fund deed een nieuwe investering in het Gentse Trinean. Als gevolg van gerealiseerde kapitaalopvragingen nam het door Quest for Growth geïnvesteerde bedrag in Capricorn Health-tech Fund toe tot ruim 4 miljoen euro.

Op basis van deze transactie verhoogt de waarde van Quest for Growth's participatie in Vertex III, één van de aandeelhouders van Waze, met ruim 1 miljoen euro. Daarnaast werd er een winst geboekt door de verkoop van Okairos aan GSK, waarin Quest for Growth participeerde via de investering in het fonds Life Science Partners III. De aandelen TCLand verdwenen zonder waarde uit de portefeuille. De impact hiervan op de evolutie van de netto onvestariswaarde in 2013 is beperkt, omdat Quest for Growth in 2012 in anticipatie een waardevermindering had opgenomen in de resultaten. Capricorn Health-tech Fund deed een nieuwe investering in het Gentse Trinean. Als gevolg van gerealiseerde kapitaalopvragingen nam het door Quest for Growth geïnvesteerde bedrag in Capricorn Health-tech Fund toe tot ruim 4 miljoen euro.