"Het einde is in zicht", steekt Hans De Cuyper, de CEO van Ageas, van wal op wat allicht de laatste persconferentie van Ageas over de Fortis-schikking wordt. "We willen de 279.000 claimanten bedanken voor hun geduld." Het is bijna vier jaar geleden dat de schikking bindend werd verklaard door de rechter in Amsterdam. Ageas heeft al voorschotten uitbetaald en had gehoopt ook al sneller over de brug te kunnen komen met het laatste stukje van de schikking, maar dat lukte niet door het hoge aantal gedupeerden dat kwam aankloppen.
...

"Het einde is in zicht", steekt Hans De Cuyper, de CEO van Ageas, van wal op wat allicht de laatste persconferentie van Ageas over de Fortis-schikking wordt. "We willen de 279.000 claimanten bedanken voor hun geduld." Het is bijna vier jaar geleden dat de schikking bindend werd verklaard door de rechter in Amsterdam. Ageas heeft al voorschotten uitbetaald en had gehoopt ook al sneller over de brug te kunnen komen met het laatste stukje van de schikking, maar dat lukte niet door het hoge aantal gedupeerden dat kwam aankloppen.Uiteindelijk kwamen 279.000 mensen in aanmerking voor een compensatie van een deel van de geleden beleggingsverliezen. Voor meer details gaf Hans De Cuyper het woord door aan Filip Coremans, "de architect van de schikking" die vandaag managing director Asia is maar in 2014 chief risk officer was van Ageas. In augustus 2014 was er nog grote consternatie, toen Filip Coremans op de voorstelling van de halfjaarresultaten zei dat Ageas 130 miljoen euro opzij zou zetten voor de vergoeding van de Fortis-gedupeerden.Een week eerder was Ageas in Nederland in beroep veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding aan beleggers die door Fortis misleid waren. Filip Coremans poneerde dat "enkel de beleggers die hun Fortis-aandelen in de week van 29 september tot 3 oktober 2008 hadden gekocht, op basis van het vonnis aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding".Uiteindelijk werd het "een gesloten enveloppe van 1,3 miljard euro" die verdeeld moest worden over verschillende types van gedupeerden. Ageas moedigde de gedupeerden aan om snel hun claim in te dienen, door voorschotten te betalen aan diegenen die dat voor 31 december 2018 zouden doen. Het voorschot bedroeg 70 procent van het geraamde bedrag waar de claimanten uiteindelijk recht op zouden hebben. Het was een beetje gokken hoeveel mensen de schikking zouden komen vragen. Het werden er uiteindelijk 290.000, meer dan verwacht.Op 31 december 2021 was er 1,199 miljard euro aan voorschotten uitbetaald, staat in het jaarverslag van Ageas. Het was wachten op de afhandeling van de laatste dossiers om te weten hoeveel geld er zou overblijven en nog extra op de rekening van de gedupeerde beleggers gestort kon worden. "Er zijn nog minder dan 80 dossiers waar discussie over is en die nog niet afgehandeld zijn. We hebben beslist om die kosten op ons te nemen, waardoor we nu kunnen uitkeren wat er nog in de enveloppe zit", stelt Hans De Cuyper.Het gaat eigenlijk niet om één, maar om verschillende enveloppes. Voor sommige daarvan kwamen er veel meer claimanten dan verwacht opdagen, voor andere net minder. Niet elk type Fortis-belegger leed volgens de rechter even hard onder de misleiding en daarom werd er ook verschil gemaakt in de vergoedingen. Iedereen die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen bezat, komt in aanmerking voor een basisvergoeding. Die werd geschat op 0,5 euro per aandeel, met een maximum van 950 euro per persoon. Op deze enveloppe maakte het grootste aantal gedupeerden aanspraak, veel meer dan verwacht, waardoor Ageas slechts 61,62 procent van het vooraf geschatte bedrag kan uitkeren. Wie al een voorschot van 70 procent kreeg, moet dus op niks extra rekenen.De zogenaamde 'kopers' kochten dan weer op basis van verkeerde informatie in bepaalde periodes. Voor deze enveloppe daagden minder gegadigden op dan gedacht. Zij krijgen 100 procent van hun specifieke kopersvergoeding, die varieert afhankelijk van de periode van 0,31 euro tot 1,07 euro per aandeel.De 'houders' hielden hun aandelen mogelijk langer bij door de verkeerde informatie en hadden misschien verkocht mochten ze meteen de juiste informatie hebben gekregen. Ook het aantal houders werd door Ageas onderschat. Zij krijgen 77,48 procent van het vooraf geschatte schikkingsbedrag. Afhankelijk van de periode lag de raming op 0,15 euro tot 0,51 euro per aandeel.Bovendien zijn verschillende organisaties die in naam van beleggers naar de rechter waren gestapt, zoals de stichting Fortis Effect (die ook effectief de veroordeling binnenhaalde), Deminor, VEB en Stichting Investor Claims Against Fortis (Sicaf). Die organisaties sleepten een extraatje in de wacht voor de beleggers die zich hadden aangesloten en de rechtszaken mee hadden helpen te financieren. Die bijkomende kostenvergoeding zou 25 procent van de vergoeding van de kopers of de houders bedragen, en zal uiteindelijk 20 procent hoger uitkomen dan aanvankelijk geschat.Wie het allemaal niet meer kan volgen, kan op de website forsettlement.com meer informatie vinden over zijn specifieke situatie. Ze kunnen ook gewoon de communicatie van Ageas afwachten, dat vanaf morgen mails begint te versturen en geld op de rekeningen begint te storten. Als alles goed gaat, zouden de laatste stortingen op 25 augustus moeten gebeurd zijn. "Het zou kunnen dat er enige teleurstelling is bij sommige mensen", besluit Filip Coremans. "Door het systeem van de gesloten enveloppe kon het niet anders. En we wilden ook de risico's beperken voor de bestaande aandeelhouders van Ageas, door vooraf het totale bedrag van 1,3 miljard euro af te spreken met de claimorganisaties."